Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

sep  2020 29

Skoraj milijon evrov sofinanciranja za komunalno infrastrukturo na Murovi, Stražišarjevi in na delu KS Sava

Občina Jesenice je prejela sklep Ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save. Za projekt je upravičena do sofinanciranja v višini 974.963,67 €.

Občina Jesenice je včeraj s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela sklep o sofinanciranju projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save, ki ga je vključila v Dogovor za razvoj gorenjske razvojne regije. V sklopu projekta Občina Jesenice dograjuje obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih, kjer kanalizacija še ni bila zgrajena, in sicer v naselju Murova, na Cesti bratov Stražišarjev in na delu območja Krajevne skupnosti Sava (Industrijska ulica in Ulica Cankarjevega bataljona). Vrednost celotnega projekta znaša 2.354.826,15 €, od česar bo Občina Jesenice prejela 974.963,67 € sofinanciranja (od tega 85 % s strani Kohezijskega sklada in 15 % s strani državnega proračuna), 1.379.862,48 € pa bo zagotovila iz svojega proračuna.

Občina Jesenice je prvi dve fazi projekta, tj. izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova in na Cesti bratov Stražišarjev že zaključila v lanskem in letošnjem letu, do konca tega leta pa se bo začela tudi tretja faza, tj. izgradnja komunalne infrastrukture na delu območja KS Sava (na Industrijski ulici in Ulici Cankarjevega bataljona). Projekt poleg izgradnje fekalne kanalizacije sicer obsega tudi gradnjo oziroma obnovo ostale javne infrastrukture, kot so vodovod, plinovod, cestna razsvetljava in cesta z odvodnjavanjem, hkrati pa tudi zasebne infrastrukture, kot so elektro kabelska kanalizacija in telekomunikacijski vodi. S projektom se bo povečalo število prebivalcev, ki so priključeni na sistem odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode, zmanjšale pa se bodo emisije v okolje (v vodo in tla).

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Evropske unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

 

Prebrano 1216 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 05 oktober 2020 15:05

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave