Obvestila za javnost

jan  2021 07

Podaljšanje roka izgradnje kanalizacije na Lipcah

Gradnja kanalizacije na Lipcah se je začela junija 2020 (arhiv Občine, avgust 2020) Gradnja kanalizacije na Lipcah se je začela junija 2020 (arhiv Občine, avgust 2020)

Občina Jesenice je konec meseca junija 2020 pričela z izgradnjo kanalizacije v naselju Lipce. Gradnja  vključuje izgradnjo črpališča, tlačnega voda, razbremenilnika in zadrževalnega bazena. Zaključek del je bil prvotno predviden za konec leta 2020, vendar je izvedba podaljšana do 31. 7. 2021. Razlogov za podaljšanje roka izvedbe je več.

Tekom izgradnje kanalizacije se je ugotovilo, da je vodovodno omrežje dotrajano in bi bilo v nadaljevanju najbolj racionalno sočasno z izgradnjo kanalizacije obnoviti tudi vodovod. Občina Jesenice je zato naročila izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda, tako da se bo v nadaljevanju del skozi naselje Lipce, od transformatorske postaje do avtobusne postaje (pri uvozu v naselje iz glavne ceste), istočasno z izgradnjo kanalizacije in ostale infrastrukture (cestna razsvetljava, elektrika, telekomunikacije) izvedla tudi obnova vodovoda. Gradnjo je dodatno upočasnilo še sočasno polaganja elektro-kabelske kanalizacije in cevi za telekomunikacijske povezave v cesto. Investitor gradnje elektro-kabelske kanalizacije je podjetje Elektro Gorenjska d.d., investitor telekomunikacijskih povezav pa podjetji Telekom Slovenije d.d. in Telemach d.o.o.

Ker za vgradnjo telekomunikacijskih povezav ni izdelana projektna dokumentacija, so potrebna dodatna sprotna usklajevanja in prilagajanja trase obstoječim možnostim. Zaradi omejenega prostora bo elektro in telekomunikacijsko omrežje moralo biti tudi na zasebnih zemljiščih in se operaterji o tem z lastniki direktno dogovarjajo. Ker pa gre kljub vsemu za vgradnjo infrastrukture, ki je namenjena krajanom, je Občina Jesenice soglašala z vgradnjo telekomunikacijskih povezav v cesto kjer je to možno, čeprav to povzroča dodatna dela.

Zaradi nejasnosti in vprašanj krajanov glede hišnih priključkov za kanalizacijo in vodovod Občina Jesenice pojasnjuje, da je v skladu z občinskimi odloki, priključek na javno infrastrukturo, ki sega od javne infrastrukture do objekta, v lasti in upravljanju lastnika objekta, kar velja tako za kanalizacijo kot vodovod. Da pa ne bi bilo potrebno ob vsakem priključevanju novih uporabnikov na javno kanalizacijo posegati v cestišče, izvajalec del ob izgradnji javne kanalizacije izvede hišni priključek izven telesa ceste, tako da ob priključevanju posegi v cesto niso več potrebni. Enako velja tudi za vodovodne priključke, s tem da pri vodovodnih priključkih dodatno opozarjamo, da bo upravljavec vodovoda, podjetje Jeko d.o.o., ob prevezavi uporabnikov na novi vodovod prestavil tudi vodomere. V skladu z občinskim Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Ur. l. RS št. 25/2010 s spremembami in dopolnitvami), bi namreč uporabniki javnega vodovoda morali vodomere vgraditi čim bližje zunanji meji svoje parcele  oziroma izven objekta že v roku enega leta od uveljavitve odloka. V okviru investicije bo občina oz. izvajalec gradbenih del izvedel prevezavo iz starega na novi vodovod, ostali stroški (vgradnja vodomera, morebitna menjava celotne cevi do objekta) pa bremenijo lastnika objekta.

 

Na omenjenem območju so v času trajanja del predvidene delne in popolne zapore cestišča. Izvajalec gradbenih del bo še naprej zagotavljal peš dostop do stanovanjskih objektov, in, v kolikor bo to mogoče, tudi dostop z avtomobilom. V času gradnje bo moten oz. onemogočen promet na obravnavanem območju. Zahvaljujemo se za razumevanje in upoštevanje prometne ter ostale signalizacije na gradbišču.

 

Za dodatne informacije v zvezi z izvedbo projekta lahko zainteresirani občani pokličejo tudi na tel. št. (04) 5869 222 (Andrej Babič) ali pišejo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Prebrano 456 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave