Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

jan  2022 14

Razpravljali o kratkoročnih in dolgoročnih rešitvah problematike visokih cen ogrevanja

V četrtek se je župan o dolgoročnih rešitvah problematike ogrevanja pogovarjal s predstavniki Enosa, Sij Acronija in Inštituta Jožefa Stefana. V četrtek se je župan o dolgoročnih rešitvah problematike ogrevanja pogovarjal s predstavniki Enosa, Sij Acronija in Inštituta Jožefa Stefana.

Župan Blaž Račič je v tem tednu v zvezi z reševanjem problematike visokih cen ogrevanja sklical dva sestanka, na katerih so prisotni govorili o kratkoročnih in dolgoročnih rešitvah omenjene problematike. Prvega je v torek opravil s povabljenimi člani občinskega sveta, drugega pa včeraj s predstavniki podjetja Enos kot proizvajalcem toplote, družbe SIJ Acroni ter Inštituta Jožef Stefan.

Denarna pomoč občine materialno ogroženim kot kratkoročna rešitev

Na sestanku s povabljenimi člani občinskega sveta je župan s svetniki razpravljal o možnih rešitvah, ki bi na krajši rok lahko pomagale materialno ogroženim občanom, ki so se zaradi povišanja cen ogrevanja znašli v stiski. Prisotni so se strinjali, da se v ta namen na naslednji redni seji (februarja) Občinskemu svetu v obravnavo (in sprejem) predloži točko, ki se nanaša na ogrevanje, v okviru te točke pa bo Občinski svet (če bo sklep sprejet) omogočil dodatno povečanje finančnih sredstev občinskega proračuna, namenjenih občinskim denarnim pomočem materialno ogroženim. Prisotni so se namreč strinjali, da je treba v izogib povzročanja pozitivne diskriminacije ustrezno pomoč zagotoviti vsem občanom, katerih materialno stanje bo zaradi predvidenih podražitev ogrevanja v kurilni sezoni 2021/2022 ogroženo, ne le tistim, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje. To lahko Občina Jesenice stori le na omenjen način, kjer se postopek vodi prek centra za socialno delo, medtem ko neposredna splošna subvencija izključno občanom, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje, ali celo podjetju Enos OTE iz zgoraj navedenega razloga pozitivne diskriminacije oziroma zaradi zakonskih omejitev nista sprejemljivi. Upravičeni materialno ogroženi občani bi vlogo s potrebnimi oziroma zahtevanimi potrdili (med drugim tudi potrdili o obstoju utemeljenih okoliščin, ki izkazujejo materialno ogroženost) pridobili na Centru za socialno delo Gorenjske, enota Jesenice, ki bi nato po postopku odločila o upravičenosti. O tej možnosti bo Občinski svet odločil na seji, zato bo več informacij občanom na voljo po sprejetju ustreznega sklepa.

Nadaljevali se bodo pogovori s podjetjem Enos glede cene daljinskega ogrevanja do konca aktualne kurilne sezone. Tako je že v naslednjem tednu župan ponovno sklican sestanek s predstavniki podjetij upravljanja večstanovanjskih objektov, nekaterimi predstavniki etažnih lastnikov večstanovanjskih objektov in predstavnikoma podjetij Enos in Enos OTE.

Izraba odvečne toplote iz proizvodnega procesa SIJ Acroni kot potencialna dolgoročna rešitev

Župan Blaž Račič je v iskanju dolgoročnih alternativnih rešitev za ogrevanje jeseniških gospodinjstev sklical tudi sestanek s predstavniki podjetja Enos kot proizvajalcem toplote, družbe SIJ Acroni in Inštituta Jožef Stefan. Ena od alternativnih možnosti ogrevanja, o kateri so se pogovarjali prisotni na sestanku, je izraba odvečne toplote iz industrijskih obratov, natančneje iz podjetja Sij Acroni. Pri projektu, ki bi potencialno omogočil takšno rešitev, podjetji Enos in Sij Acroni že sodelujeta, vendar v tem trenutku s preračuni še niso tako daleč, da bi lahko natančno napovedali, kdaj in na kakšen bi bilo to lahko izvedljivo. Tudi predstavniki Inštituta Jožefa Stefana prihodnost daljinskega ogrevanja vidijo prav v povezovanju le-tega z izkoriščanjem odvečne toplote iz industrijskih obratov, pri čemer se prvi takšni projekt na eni od Acronijevih linij že izvaja in bo testni primer takšne rešitve. Pri tem so vsi prisotni poudarili, da gre za velik projekt z ogromnimi finančnimi vložki in da tudi v tem primeru cena ogrevanja za jeseniška gospodinjstva ne bi bila bistveno spremenjena, vendar pa na dolgi rok, glede na spremembe na svetovnih trgih, vsekakor cenejša, kakor če teh ukrepov ne bi izvedli. Pomenila bi tudi večjo neodvisnost od razmer na področju cen energentov na svetovnem trgu.

Na sestanku je bil prisoten tudi Metod Ivančič, energetski manager Občine Jesenice, saj je Občina Jesenice v začetku priprave novega Lokalnega energetskega koncepta (LEK), tj. krovnega strateškega dokumenta za načrtovanje obsega porabe in načina oskrbe z energijo, ukrepov za učinkovito rabo ter uporabo obnovljivih virov energije na območju občine Jesenice, za naslednje desetletno obdobje. Imenovana bo delovna skupina za izdelavo LEK, v katerem bodo sodelovali tudi predstavniki Enosa, Acronija in Inštituta Jožefa Štefana. Delovna skupina bo znotraj izdelave novega LEK obravnavala in prevetrila tudi Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju občine Jesenice, s katerimi se ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema toplote, tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje distribucijskega sistema, pogoji in način izvajanja priključitev nanj ter druga vprašanja v zvezi z oskrbo s toploto, splošni pogoji za dobavo in odjem, ki urejajo pravice in obveznosti odjemalcev glede dobave toplote, in tarifni sistem, ki določa način zaračunavanja dobave in tarifne elemente za dobavo toplote različnim kategorijam odjemalcem.

Prebrano 1432 krat Nazadnje urejano na petek, 14 januar 2022 13:28

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave