Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

feb  2022 02

Poročilo o opravljenih aktivnostih Krajevne skupnosti Plavž v letu 2021

Tudi v letu 2021 se je nadaljevalo »izredno stanje« zaradi epidemioloških ukrepov, ki smo jih morali upoštevati pri večini aktivnosti v krajevni skupnosti. Z drugimi besedami, izvajali smo prilagojen program, pri čemer smo morali nekatere standardne akcije tudi opustili.

Opravljeno je bilo naslednje:

I. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Na 5. rednih sejah, je Svet obravnaval naslednje:

 • Program dela Sveta KS Plavž za leto 2021
 • Komunalni plan za leto 2021
 • Plan investicijskega vzdrževanja podjetja JEKO, d.o.o.
 • Poročilo o delu sveta KS Plavž za leto 2020 in informacija o zaključnem računu KS
 • Priprave na praznovanje krajevnega praznika
 • Ocenjevanje najlepše urejenih balkonov in okolic zgradb ter določitev drugih aktivnosti v zvezi z izvedbo akcije ; potrditev predloga nagrajencev, ipd
 • Obravnava problematike mirujočega prometa na Plavžu
 • Posredovanje mnenj k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih lokalov v naši KS
 • Obravnava pobud, pritožb in predlogov krajanov, ki smo jih sproti posredovali v reševanje pristojnim službam v občini
 • Program dela Sveta KS Plavž za leto 2022

II. IZVAJANJE AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH PODROČJIH

1. UREJANJE INFRASTRUKTURE

V letu 2021 so bila glede na plan in tudi glede na akutne potrebe, izvedena naslednja dela:

 • obnova vročevoda mimo ZD Jesenice,
 • v izdelavi je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za sanacijo mostu Žerjavec,
 • nadaljevanje rekonstrukcije Ceste Franceta Prešerna 2. faza – območje »Dinos« do območja »Gradis«,
 • postavitev potopnega EKO otoka na Cesti Cirila Tavčarja 1,
 • ureditev dela otroškega igrišča Živ žav –saniranje podlage ter namestitev treh novih igral,
 • dokončanje dovozne poti z opornimi zidovi do zgradbe Ribiške družine(Zgornji Plavž)
 • Redno se ureja oziroma popravlja naslednje:
  • zelene površine,
  • sanacija cestnih površin (krpanje lukenj)
  • obrez dreves
  • popravilo javne razsvetljave ipd.,

2. SKRB ZA LEPO OKOLJE

Vrtičkarji

V KS smo v letu 2021 sklenili  230 najemnih  pogodb za vrtičke po ceni za najem vrtička 0,40€/m2.

Urejeni balkoni - ocvetličenje

Komisija za ocvetličenje je na osnovi večkratnih ogledov urejanja balkonov in okolic zgradb po celotni KS predlagala 45 krajank in krajanov za nagrajence akcije ocvetličenja.

Za njihovo požrtvovalno delo smo se jim pisno zahvalili in priložili darilni bon vrtnarije v vrednosti 10€.

Čistilna akcija

Čistilno akcijo smo organizirali v času od 10.4. do 24.4.2021. Čiščenje je potekalo po celotnem področju KS med zgradbami in otroškimi igrišči, ob kolesarski stezi, na trim stezi, ob reki Jesenica in Savi, po Razgledni poti ter na vrtičkih na območju »bivšega smetišča«.

3. DRUŽENJE

Praznovanje praznika Krajevne skupnosti

2. julija smo v spominskem parku organizirali proslavo ob praznovanju krajevnega praznika, na kateri smo podelili tudi priznanje krajevne skupnosti g. Gašperin Božidarju. Na proslavi so sodelovali Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora in harmonikar glasbene šole.

Na spominska obeležja Staneta Bokala, Mirka Roglja Petka in Cirila Tavčarja smo  položili vence in rože. Predhodno smo poskrbeli za obnova napisov na spominskem obeležju na Tavčarjevi 3b.

Pohod v Planino pod Golico.

V okviru praznovanja krajevnega praznika smo organizirali dne 3.julija pohod po stari rudni poti do Betela, kjer je bilo družabno srečanje krajanov. Srečanja se je udeležilo 49 krajank in krajanov.

Starejši krajani

Tudi letos, zaradi ukrepov v zvezi z preprečevanjem epidemije s Covid-19, nismo organizirali vsakoletnega prednovoletnega srečanja s krajani. Predsedniki krajevnih skupnosti smo se dogovorili, da vsem starejšim pošljemo pisno voščilo. Tako smo v naši KS posredovali 367 voščil vsem krajankam in krajanom, starim 80 let in več.

V tem letu je 10 krajank in krajanov naše KS dopolnilo 90 let. Ob njihovih jubileju smo jim  pisno čestitali.

Čestitali, obiskali in obdarili smo tudi naši dve najstarejši krajanki; gospo Ivanko Gašperin, ki je 19.6.2021 dopolnila 103 leta in gospo Marijo Tomaževič, ki je 7.7. 2021 dopolnila 101 leto. Na žalost pa gospe Tomaževič ni več med nami.

4. OTROŠKA IGRIŠČA

Kljub sprejetemu Programu urejanja otroških igrišč na Plavžu, se v letu 2021 na tem projektu ni dogajalo ničesar!!!!!

5. OSTALE AKTIVNOSTI

Aktivnosti v zvezi z izvajanjem participativnega proračuna

Krajevna skupnost se je aktivno vključila v aktivnosti na področju uvedbe participativnega proračuna;

V maju je potekala širša razprava preko internetne povezave, v mesecu juniju so se zbirali predlogi krajank in krajanov, v juliju je komisija izbrala predloge, ki so ustrezali pogojem razpisa in o katerih so imeli možnost glasovati tudi občani.  

Na osnovi opravljene analize, ki jo je posredovala Občina Jesenice, je v KS Plavž glasovalo 222 oseb, kar predstavlja le 3,73%. To je tudi najslabša udeležba v občini. Predlaganih je bilo 19 predlogov, 13 jih ni bilo izbranih za glasovanje, 6 predlogov je bila dano na glasovanje, od tega sta bila izglasovana dva predloga in sicer Ograje okoli igrišč Pika, Biba in Tim v vrednosti 20.000 € in Kolesarski poligon – pumptrack v vrednosti 20.000 €.

Skupaj z društvom diabetikov Jesenice smo organizirali brezplačne meritve holesterola, krvnega pritiska in krvnega sladkorja. Meritev se je udeležilo 63 krajank inkrajanov.

Za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov smo posredovali 10 mnenj.

III. NEREŠENA PROBLEMATIKA IN POBUDE

Otroška igrišča

Na osnovi Program urejanja otroških igrišč na Plavžu je bil predviden začetek sanacije otroškega igrišča PIKA v letu 2017 ter zaključek ureditve otroškega igrišča TIM v letu 2020. Do sedaj sta urejeni samo dve otroški igrišči PIKA in BIBA.

Infrastruktura

 • Ureditev oziroma signalizacija interventnih dovoznih poti pri vseh več stanovanjskih zgradbah v KS
 • Ureditev dodatnih parkirnih mest ob objektih C. revolucije 4, 5 in 8, Tavčarjeve 3/b, C. m. Tita 83
 • Rekonstrukcija mostu na Žerjavcu –do sedaj naročena projektna dokumentacija
 • Ureditev meteornih voda pri C. revolucije 1,2 in 3
 • Ureditev opornega zidu na spodnji strani ceste (bivši Šranc-Zg. Plavž 4/a)

IV. POBUDE  IN VPRAŠANJA

Pobude in pripombe krajanov, ki zahtevajo takojšnje reagiranje (javna razsvetljava, motnje v kanalizaciji, vodotokih, črna odlagališča ipd.), je strokovna delavka na KS Plavž sproti javljala pristojnim službam. Tudi ostale, ne tako urgentne pobude (poseki in obrezovanje dreves, ureditev pločnikov in oznak na lokalnih cestah ipd.), so bile sproti posredovane strokovnim službam.

Med najbolj pogosto problematiko, ki jo je na pobudo krajank in krajanov obravnaval Svet KS in jo  posredoval tudi strokovnim službam Občine Jesenice, pa so:

 • Ureditev mirujočega prometa (parkirni prostori, oznake ipd)
 • Smetišče Mala Mežaklja
 • Otroška igrišča
 • Postavitev oznake pred mostom »potok Jesenica«
 • Omejitev hitrosti na Bokalovi ulici
 • Pobuda za uvedbo UV dezinfekcijo pitne vode
 • Ureditev dodatne signalizacije na križišču pri SKB banki
 • Vsakoletno izvajanje aktivnosti na področju uničevanja tujerodnih invazivnih rastlin
 • V času novoletnih praznikov naj se okrasi tudi območje KS Plavž.

Člani Sveta Krajevne skupnosti Plavž si skupaj s strokovno delavko KS ter strokovnimi delavci Občine Jesenice in podjetja JEKO, prizadevamo ohranjati in izboljševati bivalno okolje, v katerem krajani živijo, prisluhniti željam in pobudam posameznikov  ter jih spodbujati pri soustvarjanju prostora v katerem živimo.

Prebrano 651 krat Nazadnje urejano na četrtek, 03 februar 2022 09:54

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave