Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

dec  2023 01

Odgovor na peticijo KS Sava proti novemu prometnemu režimu po prenovi Delavske ulice in Ulice Viktorja Kejžarjeve na Jesenicah

Odgovor na peticijo KS Sava proti novemu prometnemu režimu po prenovi Delavske ulice in Ulice Viktorja Kejžarjeve na Jesenicah Foto: Maja Korošec

Krajani KS Sava v jeseniški občini se ne strinjajo, da bo promet v delu Ulice Viktorja Kejžarja (od nekdanje gostilne ''Pr' Kobal'') do križišča z Ulico bratov Rupar (do nekdanje pekarne Vidic) iz dvosmernega preurejen v enosmernega, ker naj bi takšna ureditev krajanom omejevala in slabšala pot do doma. Krajani so zato zbrali podpise in od pristojnih na Občini Jesenice zahtevali, da s strokovnimi službami presodijo ustreznost prometne ureditve. Pojasnjujemo, da so tako občinske kot zunanje strokovne službe ponovno preučile možnosti, ki bi ustrezale željam krajanov. Ugotovile so, da bi dvosmerni promet na tem odseku bistveno poslabšal varnost tako voznikov kot otrok, saj vodi tod mimo šolska pot.

Na Občini Jesenice se zavedamo, da bodo prebivalci omenjenega območja imeli nekoliko daljšo pot domov, vendar moramo poskrbeti tudi za ostale voznike, še posebej za najranljivejše udeležence v prometu – to so otroci, mladi in kolesarji.

Ta dejstva so strokovne službe in projektanti tudi upoštevali, ko so izdelali prometno ureditev v KS Sava.

Glavni razlogi za enosmerni promet na omenjenem cestnem odseku so torej:

  • utesnjenost prostora;
  • prometna študija je ugodna za najranljivejšo skupino – pešce in kolesarje;
  • v čim večji možni meri zagotoviti površine za kolesarje in pešce.

Vprašali smo se tudi, ali bi bilo morda bolje, če bi enosmerno ureditev obrnili? Ugotovili smo, da bi bil v tem primeru edini izvoz iz območja mimo gostilne Kazina. To bi pomenilo, da v določenem obdobju med načrtovano prenovo Srednje šole Jesenice, ki bo potekala med leti 2024 in 2026, ne bi bilo izhoda iz območja. Izhoda ne bi bilo niti v določenem obdobju rekonstrukcije v okviru etape 2, ki se bo začela januarja 2024, niti ne med celotno rekonstrukcijo ceste v okviru etape 3, ki je predvidena v letu 2025.

Ozadje in pojasnitev podrobnosti za vzpostavitev enosmernega prometa:

Občina Jesenice je pred nekaj dnevi kot zaključek izvedbe etape 1 ( to je rekonstrukcije dela Ulice Viktorja Kejžarja od stavbe TVD Partizana do križišča z Delavsko ulico in dela Delavske ulice) spremenila prometni režim v delu Ulice Viktorja Kejžarja (od nekdanje gostilne ''Pr' Kobal'' do križišča z Ulico bratov Rupar oz. do nekdanje pekarne Vidic) iz dvosmernega v enosmernega. Vožnja je dovoljena v smeri proti nekdanji gostilni Pr' Kobal. Ob rekonstrukciji križišča Pr' Kobal smo zgradili tudi že nekaj metrov ceste v smeri proti Vidicu, vključno s pločnikoma na obeh straneh ceste. Preostalo vozišče je na tem mestu široko le štiri metre, kar za dvosmerni promet ni dovolj. Ob tem ponovno izpostavljamo, da v omenjenem delu ulice, kakor tudi od nekdanje pekarne Vidic proti Industrijski ulici, poteka varna šolska pot – to pomeni večje število najranljivejših udeležencev v prometu, pešcev.

Izvoz iz območja južno od železniške proge, kakor tudi iz dela Stražišarjeve in Tomšičeve ulice v smeri proti Javorniku, je mogoč le na dveh mestih – to je ravno skozi enosmerno cesto od Vidica proti Kobalu in ob gostilni Kazina. Obstaja sicer še tretji izvoz po enosmerni cesti Ulice Cankarjevega bataljona mimo Majolke, ki pa za smer proti Javorniku ni praktičen, za smer proti Hrušici pa je v primerjavi s preostalima izvozoma nesmiseln. Ob tem naj omenimo še dejstvo, da je izvoz pri Kazini tehnično slab, pločnika ni, ob tem pa je zaradi bližine srednje šole tam velika koncentracija pešcev.

Januarja 2024 pričenjamo z izgradnjo etape 2. Gre za rekonstrukcijo preostalega dela Ulice Viktorja Kejžarja in dela Ulice bratov Rupar od železniškega podvoza do objekta št. 8, ki se nahaja južno od nekdanje pekarne Vidic. Spomladi 2024 je predviden pričetek prenove in dozidave srednje šole Jesenice, ki naj bi se končala v sredini 2026. Občina bo morala uskladiti načrtovano etapo 3 – to je rekonstrukcijo Ulice Cankarjevega bataljona, preostalega dela Industrijske in Ulice bratov Rupar z načrtovano prenovo in dozidavo srednje šole zaradi prestavitve vročevoda. Po načrtih se bo izgradnja etape 3 začela v letu 2025. Kaj to pomeni v praksi? Promet med gradnjo etape 2 in 3 južno od pekarne Vidic ne bo mogoč, s tem pa odpade tudi izvoz pri gostilni Kazina in izvoz po Ulici Cankarjevega bataljona proti Majolki. Tako ostane le izvoz po enosmerni cesti od ''Vidica'' proti ''Kobalu''.

Če bi spremenili smer enosmernega prometa, pa ostane samo izvoz proti severu po Stražišarjevi, kar je nesmiselno. Na podlagi teh preučitev smo prišli do zaključka, da sprememba enosmernega prometa v delu Ulice Viktorja Kejžarja od ''Vidica'' proti ''Kobalu'' ni mogoča.

Občina Jesenice se je v preteklosti lotila urejanja prometa celovito

V letu 2012 je izdelala Prometno študijo Občine Jesenice, v letu 2017 pa Celostno prometno strategijo Občine Jesenice. Njene temeljne usmeritve so: zagotoviti površine za pešce in tako poskrbeti za njihova varnost, v čim večji možni meri urediti kolesarske površine, spodbuditi prebivalcev, da zmanjšajo vožnjo z motornimi vozili.

Na osnovi teh izhodišč je bila v avgustu 2018 izdelana Idejna zasnova Prometne ureditve v KS Sava, (št. proj. P-617) oz. ''elaborat prometne ureditve'' za del KS Sava v območju med podjetjem Tapro na vzhodu, državno cesto na južnem oz. zahodnem delu, stavbo TVD Partizana na zahodu in železniško progo na severu.

O enosmerni ureditvi so se strinjali tudi predstavniki KS Sava

Predstavniki Občine Jesenice so osnovna verzijo elaborata prometne ureditve iz avgusta 2018 predstavili vsem strokovnim deležnikom in tudi lokalnim prebivalcem (17. septembra 2018 je elaborat prejela tudi Krajevna skupnost Sava, kot predstavnica lokalnih prebivalcev). Vsi deležniki so na osnovni elaborat podali svoje pripombe. Da bi uskladili vse svoje pomisleke in pripombe, je bil 22. novembra 2018 organiziran usklajevalni sestanek vseh deležnikov: predstavnikov Občine Jesenice, Policijske postaje Jesenice, predsednice Sveta KS Sava Tine Repovž kot predstavnice lokalnih prebivalcev, vodje medobčinskega inšpektorata, predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in projektanta. Prisotni so se strinjali, da se Ulica Viktorja Kejžarja uredi kot enosmerna ulica, pri čemer se prometni tokovi usmerijo v smeri vzhod-zahod. V prečnih cestah, to je Ulica bratov Rupar do železniškega podvoza na severu, Delavska ulica in Industrijska ulica od izvoza z državne ceste do podjetja Tapro, ostane promet dvosmeren. Prav tako so se strinjali, da se v celotni dolžini uredijo kolesarske povezave. V elaborat pa se vključi tudi varna šolska pot od TVD Partizana do OŠ Poldeta Stražišarja.

Na osnovi usklajenih pripomb je bila v novembru 2018 izdelana dopolnitev elaborata prometne ureditve, ki celovito ureja predmetno območje in je podlaga za vse nadaljnje projekte na predmetnem območju.

Glavni poudarki dopolnjenega elaborata torej so, da je potrebno v čim večji možni meri uveljaviti enosmerni promet in zaradi utesnjenega prostora omogočiti kar najboljše pogoje za ureditev pešpoti in kolesarskega prometa, saj sta v obravnavanem območju tudi osnovna in srednja šola. Nenazadnje enosmerne ceste omogočajo tudi lažji promet tovornih vozil, ki sicer ni velik. V nadaljevanju procesa projektiranja rekonstrukcije cest v območju, je bil v oktobru 2020 izdelan IZP Cestno prometna ureditev KS Sava – 2. faza, št. projekta P-664. V omenjenem projektu je razvidna celotna načrtovana prometna ureditev, kar pomeni, da je ta vse od začetka novembra 2020 dostopna zainteresirani javnosti na spletni strani Občine Jesenice.

Prebrano 829 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 04 december 2023 13:54

1 komentar

  • Komentiraj povezavo 0, 01.12.2023 21:50 od Merima

    Lepo vas prosim, da določite nekaj teh strokovnjakov ter uslužbencev občune, naj se vsak dan(vsaj en teden) vozijo po omenjenih ulicah, ob razlicnih casih, oz. ob jutranji uri ko otroci hodijo v solo in po pouku. Boste videli, da je čisto dovolj prostora za vse otroke.Plocnik nasproti Kobala niti ne bo mogoc v celoti. Ker takoj za prvo hiso je Student lokal, potem imate nekaj hiš, nato desno uvoz proti Žicu in takoj za tem parkirišča Ruparjeve 8. Stavim, da prav nihče ne bo hodil po tisti strani, kjer bo nov pločnik prekinien vsakih par metrov. Če pa že mora biti vse tako, kot mislite, potem bi lahko to famozno enosmerno obrnili v kontra smer takrat ko bo vsa planirana izgradnja cest in obnova šole končana, ali ne?

    Prijavi

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave