Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

feb  2024 06

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda (Direkcija RS za vode )

Direkcija RS za vode je objavila obvestilo, v katerem poziva lokalne skupnosti, vse lastnike ali druge posestnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda*, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02 s spremembami in dopolnitvami) dolžni sami zagotavljati košnjo, odstranjevanje prekomerne (odvečne) zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (organskih in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Pri izvedbi navedenih del na priobalnih (in vodnih) zemljiščih ob vodotokih 2. reda naj lastnik ali drug posestnik priobalnih zemljišč upošteva naslednja izhodišča:

  • zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje suhe, podrte, propadajoče odvečne in poškodovane zarasti iz priobalnegazemljišča;
  • popolno ogoljevanje brežin (odstranitev celotnega sloja grmovne in drevesne vegetacije) ni dopustno, prav tako je potrebno ohranjati morebitna zdrava večja d vesa od vodotokih, ki ne ogrožajo stabilnosti ali pretočnih razmervodotoka;
  • odstranjeno zarast, plavje, odpadke in druge opuščene in odvržene predmete ali snovi je potrebno odstraniti na način, ki nima škodljivega vpliva na naravno stanje vodotoka innaravo;
  • odlaganje materiala v struge, na brežine, v priobalni pas vodotoka, ki znaša 5,0 m od zgornjega roba brežine vodotoka, na poplavne, razlivne ali erozijsko ogrožene površine nidopustno;
  • zagotoviti je potrebno redno odstranjevanje plavja, odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnegazemljišča,

Pri načrtovanju in izvajanju košnje ali posekov, odstranjevanju grmovne i drevesne vegetacije, je potrebno upoštevati tudi določila 33. člena Zakona o divjadi in lovstvu ( Uradni list RS, št. 16/04 s spremembami in dopolnitvami), ki v času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, prepoveduje odstranjevanje zarast ob vodnih bregovih in čiščenje odvodnih kanalov.

Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev objektov, premoženja in zemljišč, vas obveščamo, da odlaganje zelenega odpada, vejevja, lesne mase, sečnih ostankov oziroma deponiranje hlodovine ali lesa na vodnem in priobalnem zemljišču ni dopustno.

Prav tako, v skladu s ciljem varstva in urejanja voda ter zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda na vodnem in priobalnem zemljišču, ni dopustno postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, niti v smislu začasnih deponij.


*vodotoki 2. reda na območju zgornje Save so vsi vodotoki razen naslednjih vodotokov 1. reda: Blejsko jezero, Bohinjsko jezero, Sava Dolinka, Sava Bohinjka, Sava, Tržiška Bistrica, Kokra, Selška Sora, Poljanska Sora in Sora.

Prebrano 535 krat Nazadnje urejano na torek, 06 februar 2024 15:46

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave