Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

maj 2024 30

Poročilo z 2. izredne seje Občinskega sveta

Svetnice in svetniki Občine Jesenice so se zbrali na 2. izredni seji Občinskega sveta v tem mandatu. Namen je bil, da se podrobneje posvetijo trem tematikam: prenovi železniške postaje Jesenice, uvrstitvi novega projekta prenove hladilnega sistema v Športni dvorani (ŠD) Podmežakla v Načrt razvojnih programov (NRP) za obdobje 2024 – 2027 in podpori širitve regijske bolnišnice na Jesenicah. Ker je prenova železniškega vozlišča na Jesenicah v pristojnosti države, so na seji na povabilo Občine sodelovali tudi ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, vodja sektorja za investicije v železnice na Direkciji RS za infrastrukturo mag. Dejan Jurkovič in vodja projekta na Direkciji RS za infrastrukturo Darko Megla.

1. Obnova železniškega vozlišča Jesenice

[Povezava do gradiva]

Na pobudo svetniške skupine Gibanja Svobode Jesenice in večine ostalih svetnikov so na seji obravnavali pomen državne obnove železniškega vozlišča na Jesenicah, ki je po mnenju pobudnikov pomemben korak naprej pri razvoju Jesenic in celotne regije.

V preteklih tednih so namreč mediji poročali o obnovi železniške infrastrukture na Jesenicah kot zgolj o obnovi objekta železniške postaje in investiciji, ki se je preveč podražila. Ker predlagatelji menijo, da je v resnici obnova mnogo več kot to, so na izredni seji spodbudili, da Občinski svet izrazi podporo državnemu projektu.

Uvodno pojasnilo je podal občinski svetnik Branislav Zajović (Gibanje svoboda). Spomnil je, da so investicijo podprli tudi ostali gorenjski župani. Predsednik Sveta gorenjske regije in kranjski župan Matjaž Rakovec je 21. maja 2024 na Vlado, v Državni zbor in Državni svet poslal dopis o podpori investiciji. Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek je namreč odredila revizijo projekta, zato so gorenjski župani v pismu državnim organom opozorili na pomen načrtovanega projekta, ki bi prispeval k razvoju celotne regije. Izpostavili so, da je trenutno stanje železniške infrastrukture na Jesenicah v zelo slabem stanju. Železniška postaja ne omogoča varnih prehodov, nima nobene protihrupne zaščite in je glede na to, da tam ni več mejnih in carinskih nadzorov, predimenzionirana, manjkajo pa parkirišča in ustrezni potniški prostori.

Tudi predlagatelji so prepričani, da bi obnova železniškega vozlišča na Jesenicah ne le spodbudila uporabo vlakov, temveč bi ustvarila multiplikativne učinke za razvoj regije.

Ministrica Bratuškova in Jurkovič sta pojasnila stališče ministrstva in podrobnosti o projektu

Kot je potrdila ministrica, ni dvomov, ali Jesenice in slovenska železniška infrastruktura ta projekt potrebujeta ali ne. Strinjala se je, da je projekt mnogo več kot zgolj obnova železniška postaje Jesenice, kakor so ga poimenovali mediji. Po njenih besedah ne gre za projekt enega tira, tirnice, enega človeka, ene kretnice, ampak prenova vključuje celotno železniško vozlišče. Spomnila je, da je ocenjena vrednost projekta 138 milijonov evrov, od tega je 56 milijonov evropskih sredstev, ki jih je Slovenija dobila izključno za ta projekt. Zato so na ministrstvu preverili, ali je črpanje evropskih sredstev možno zamakniti. Kot je zagotovila ministrica, je zamik možen do leta 2027. Revizijo projekta je zahtevala zato, da na ministrstvu še enkrat preučijo, ali je res potrebna obnova v tolikšnem obsegu. "Ali jeseniško železniško vozlišče zares potrebuje toliko število tirov in kretnic, kot je predvideno v projektu," je ponazorila. Poleg tega je pojasnila, da se bo obnova zaradi revizije zamaknila, ni pa vprašanje, ali projekt bo ali ne. "Naredili bomo vse, da bomo izpeljali ta projekt in ga bomo znali zagovarjati pred davkoplačevalci. Cilj imamo počrpati vseh 56 milijonov evropskih sredstev," je zagotovila.

Nato je Jurkovič podrobneje predstavil problematiko obstoječega stanja železniške postaje in kako je zasnovan projekt prenove. Cilj investicije je med drugim povečati varnost železniškega prometa in potnikov, narediti bolj prijazno infrastrukturo za uporabnike ter povečati dostopnost.

Svetniki so v razpravi med drugim predlagali, da se objekte, ki so vključeni v projekt, zapolni z vsebinami, da bi železniška postaja živela. Ministrica se je strinjala s predlogom, da je potrebno stavbe železniške postaje izkoristiti in jim dati vsebino.

Revizija na mizi septembra letos, rok za obnovo je oktober 2027

Na svetniško vprašanje, ali bo tudi Vlada podprla projekt, je ministrica povedala, da je Vlada sprejela proračun, v katerega je vključen projekt. Ob tem je še enkrat poudarila, da morajo na ministrstvu upravičiti davkoplačevalski denar, zato bodo z revizijo preverili, v kolikšnem obsegu je prenova nujno potrebnega. Revizija bo predvidoma na mizi septembra letos, skrajni rok za obnovo, ki naj bi trajala dve leti, je oktober 2027, saj do takrat lahko črpajo evropski denar, je še pojasnila ministrica.

Sklep Občinskega sveta

Potem ko so ministrica, Jurkovič in Megle odgovorili občinskim svetnikom na vprašanja, so svetniki sprejeli sklep, da so se seznanili s projektom obnove železniške infrastrukture na Jesenicah. Poleg tega so potrdili ugotovitev, da je načrtovani projekt zelo pomemben za gospodarski in družbeni razvoj občine Jesenice, zato naj Občina Jesenice na pristojno ministrstvo in na Vlado RS naslovi pismo podpore z zahtevo, da se projekt izvede v načrtovanem obsegu. Pismu podpore s sprejetim sklepom naj se priloži tudi dopis županov Zgornje Gorenjske.

Svetniki so sicer že na prejšnji, redni seji Občinskega sveta, ki je bila 22. maja 2024, sprejeli sklep v podporo načrtovanemu državnemu projektu, ki so ga poslali na ministrstvo za infrastrukturo.

2. Predlog za uvrstitev novega projekta prenove hladilnega sistema v Športni dvorani Podmežakla v Načrt razvojnih programov za obdobje 2024 – 2027

[Povezava do gradiva]

Ker svetnice in svetniki na prejšnji, redni seji (22. maja) niso podprli obravnave predloga uvrstitve investicije prenove hladilnega sistema v Športni dvorani (ŠD) Podmežakla v Načrt razvojnih programov (NRP) Občine Jesenice, jim je župan mag. Peter Bohinec znova želel pojasniti razloge v prid uvrstitvi in jih spodbuditi k potrditvi predloga. Zaradi dotrajanosti napeljave hladilnega sistem, ki je stara že 67 let, se je hladilni sistem novembra 2022 pokvaril in spustil strupen plin amonijak. Ker sistem ni več zanesljiv in je nevaren, je Občina Jesenice lani naročila projektno dokumentacijo za celovito prenovo hladilnega sistema.

Zdaj se je Občini Jesenice ponudila priložnost, da za investicijo, vredno 3,4 milijona, pridobi okrog milijon evrov državnega denarja. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je namreč objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2024. Predlagani projekt prenove hladilnega sistema izpolnjuje razpisne pogoje, a je prijava možna le, če je projekt uvrščen v NRP v veljavnem občinskem proračunu za obdobje trajanja projekta.

Kot je pojasnil župan, potrditev investicije v NRP Občine Jesenice na občinski seji še ne bi pomenila nobene finančne obveznosti za občinski proračun. Potrditev je na tej točki potrebna zato, ker je v razpisni dokumentaciji navedena kot pogojev za prijavo na razpis ministrstva.

Ker je se izteka priložnost za sofinanciranje projekta – rok za prijavo na razpis je 31. maj 2024 – je župan vnovič svetnike spodbudil, da potrdijo njegov predlog uvrstitve projekta v NRP Občine Jesenice.

Pojasnila o dotrajanosti in zastarelosti cevne instalacije in strojnice za hlajenje in vzdrževanje ledene ploskve sta podal Jure Čebokli, direktor Zavoda za Šport Jesenice (ZŠJ), ki upravlja s ŠD Podmežakla, in projektant strojnih inštalacij Božidar Žvokelj iz podjetja Kota, d. o. o. Žvokelj je opozoril, da ko se enkrat začnejo težave oz. okvare na hladilnem sistemu, se te nadaljujejo in končna posledica je lahko zaprtje športne dvorane. Zato je sanacija nujna, tudi iz okoljevarstvenega vidika, je poudaril.

Čebokli je izpostavil, da bi obnova hladilnega sistema bi zagotovila zanesljivo, predvsem pa varno in ekonomično obratovanje ledene ploskve ter boljše pogoje za športne in rekreacijske aktivnosti.

V razpravi se je več svetnic in svetnikov strinjalo, da je v občini več projektov, ki bi morali imeti prednost pred obnovo hladilnega sistema. Med njimi so: obnova vodovoda, saj morajo občani ob večjem deževju prekuhavati vodo, obnova toplovoda in investicije v vrtce. Strinjali pa so se, da bi bilo zaradi varnosti treba hladilni sistem prenoviti, vendar bi se projekta mogli lotiti postopoma, v več fazah, saj bi to pomenilo manjše finančno breme za občinski proračun.

Sklep Občinskega sveta

Svetnice in svetniki niso sprejeli predloga, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2024-2027 za proračunsko leto 2025 uvrsti projekt: Ureditev ledene ploskve in strojnice v ŠD Podmežakla v vrednosti 3.383.961,55 evrov.

3. Splošna bolnišnica Jesenice – podpora za nadaljnjo širitev in razvoj bolnišnice na Jesenicah

[Povezava do gradiva]

Občina Jesenice je iz medijev izvedela, da so Jesenice izpadle iz potegovanja za umestitev nove regijske bolnišnice na njenem območju. To naj bi potrjevale poteze Ministrstva za zdravje, ki je naročilo dodatne analize, katera izmed treh možnih lokacij (Kranj, Radovljica ali Jesenice) je najprimernejša za gradnjo nove regijske bolnišnice. Ker je ministrstvo pozvalo zgolj Občini Kranj in Radovljico, da pošljeta svoji utemeljitvi oz. študiji o umestitvi bolnišnice na njunem območju, je iz tega mogoče sklepati, da Jesenice niso več v "igri".

Župan mag. Peter Bohinec je zato svetnicam in svetnikom pojasnil, da se zavzema za nadaljnjo širitev in razvoj bolnišnice na Jesenicah. Ker so svetnice in svetniki strinjali, da so jim poznane vse podrobnostih o možnih lokacijah, kjer bi lahko zaživela nova regijska bolnišnica na Jesenicah – to je na obstoječi lokaciji ali na območju Plavškega travnika ali na Dobravskem polju – so začeli razpravo brez županove predstavitev načrta širitve regijske bolnišnice na Jesenicah.

Svetniki so v razpravi izrazili svoja mnenja o smiselnosti in smotrnosti nove regijske bolnišnice na Jesenicah in izpostavili, da bi si Občina Jesenice lahko politično bolj prizadevala, da bi bila regijska bolnišnica na Jesenicah. Ob tem pa so izpostavili problem zdravstvenega kadra, ki bi ga nova bolnišnica težko zagotovila, saj ga primanjkuje v celotni državi.

Sklep Občinskega sveta

Svetniki in svetnice so potrdili, da so obravnavali možnost umestitve regijske bolnišnice v prostor na območju občine Jesenice in podpirajo zahtevo, da bolnišnična dejavnost neokrnjena ostane na območju občine Jesenice, Splošna bolnišnica Jesenice pa se preoblikuje v regijsko bolnišnico na Jesenicah.

Prebrano 375 krat Nazadnje urejano na četrtek, 30 maj 2024 15:56

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave