Obvestila za javnost

jan  2014 31

Kako preprečimo vlago pozimi v stavbah – stanovanjih – preprečevanje – zračenje (Ensvet)

Energetski svetovalec Vam je pripravil zanimiv prispevek, ki zanima vse, ki bivate v hišah, blokih in stolpnicah, to je v različnih stanovanjih. 

V Sloveniji je že zelo veliko zamenjanega stavbenega  pohištva oken in balkonskih vrat. Starih netesnih oken je vedno manj. Nova okna – energijsko učinkovita so zrako in vodo tesna. Prezračevanje skozi netesne pripire pri sobobnih oknih ni več. Vgradnja po nemški smernici – postopku RAL pa pomeni, da tudi med okvirjem in steno ni več mikro por. Vdor zunanjega zraka je tako preprečen v prostor.

Sodobna gradbena tehnologija gradnje nizkoenergijskih hiš predvsem pa pasivnih hiš brez centralnega prisilnega prezračevanja ni več mogoča. Nizka poraba ogrevalne energije za te hiše, ki jih imenujemo dva do tri litrske ni dosegljiva brez sistema prisilnega prezračevanja. Ta sistem prihrani do 40 % odstotkov ogrevalne energije. Vse stare gradnje so se prezračevale naravno skozi okna, vrata, zračnike. Skozi te je edina možnost trajnega prezračevanja, vendar ne kontroliranega. Slabe strani naravnega prezračevanja so: zatohlost stanovanj, vonj po kuhani hrani, smrad od zunaj, vdor skozi odprta okna.

Zrak v prostorih ni vedno  kakovosten. Pravilno zračenje in prezračevanje je lahko samo pri discipliniranih stanovalcih. Na področju prezračevanja se v 40 – 50 letih ni dosti spremenilo, edina večja sprememba so nova energijsko učinkovita tesna okna iz PVC materiala ali lesena. Posledica je, da je treba obvezno prezračevati stanovanje, drugače se pri neizolirani stavbi kondenzira vlaga na hladnih delih ob okenskem okviru. Tam se postopoma pojavi plesen.

Danes se menjajo stara škatlasta ali vezana lesena okna, ki niso bila tesna in je bilo naravno prezračevanje avtomatsko zagotovljeno. Z menjavo oken se razmere v stanovanju zaradi tesnosti bistveno spremenijo. Uporabniki stanovanj se morajo prilagoditi novim razmeram v stanovanju, kjer ni več prezračevanja preko okenskih pripir.

Kako preprečimo vlago pozimi in poleti v stanovanju – stavbi

Sanirane stavbe so vedno bolj zrakotesne. K temu pripomorejo tudi mnoga protivlomna tesna vrata. Stanovanje je vedno bolj tesno vdor zraka pa vedno manjši. Energijsko učinkovita gradnja mora vključevati tudi zračenje in prezračevanje. Prav tako mora biti rešeno odvajanje prekomerne vlage iz prostorov.

Vlaga v prostorih nastane pri dihanju, kuhanju, kopanju – tuširanju in od rož v prostoru. Zidovi vlago absorbirajo – vpijajo, če so iz apnenega ometa ali iz mavčno kaširanih plošč. Vlaga v zunanjem zidu zmrzne, omet se zato lahko lušči – odpada. V zidovih vlaga raztaplja soli, zato lahko zid propada. Varnost in vrednost stavbe se zato zmanjša. Vlago moramo preprečiti s prisilnim prezračevanje, izmenjavo toplote, s kontroliranim naravnim prezračevanjem ali z posamezno ventilacijo – lokalnim prezračevanjem.

Pomembno vlogo ima relativna vlaga v prostoru, ki mora biti v mejah 45 % - 75 %. Če se relativna vlaga poveča nad 80 % / idealna med 80 % - 90 % / se pojavi plesen, če so izpolnjeni pogoji;

 • V prostoru – bivalnem okolju so hranljive snovi, ometi, disperzijske barve, les, tekstil, tapete in prah.

Plesni se hranijo v glavnem iz snovi, ki vsebujejo organsko vezan ogljik / glukoza, maltoza, saharoza /. Nekatere vrste plesni lahko predelajo tudi celulozo.

Temperaturno območje za tvorbo plesni je med 0 stopinj Celzija – 40 stopinj Celzija in pri pH lestvici med 4,5 in 6,4. To pomeni, da plesni zelo ustreza kislo okolje. Plesni uspevajo tako pri temnem kot svetlem prostoru. Razvojna doba plesni je od dveh od šestih mesecev. Že visoka relativna vlaga nad 80 % so pogoj za razvoj plesni.

Razvoj plesni v različnih obdobjih

Plesni se razvijajo lahko v suhem prostoru ali vlažnem. Čakajo na primerne pogoje – razmere, da se pojavijo. Razvoj plesni zaviramo ali jo onemogočimo z zmanjšanjem vlažnosti v stanovanju in z odpravo vzrokov za navlaženje sestavnih delov konstrukcij. Vsi drugi posegi niso tako učinkoviti, tudi ne če plesen odstranimo samo površinsko. Na prizadetem mestu je treba odstraniti omet, lesene dele pa tudi zamenjati.

Plesen se pojavlja pozimi v ogalih stavb, ki niso toplotno izolirane in je temperatura stene pod 15 stopinj Celzija. Ogreta mora biti na 16 stopinj Celzija do 18 stopinj Celzija. Varčevanje z ogrevno energijo ima tudi svoje posledice – tvorbo plesni.

Najnižja izmenjava zraka na uro in neoviran prehod vodne pare

Spodnja meja ugodja za ljudi v prostoru je 30 % relativne vlažnosti. Pri temperaturi zraka 20 stopinj Celzija v prostoru je območje ugodja pri 45 % - 60 % relativne vlage. Prostori se obvezno zračijo iz zdravstvenih – higienskih razlogov. Spodnja meja izmenjave zraka je 0,7 izmenjave na uro. Ustrezno mikroklimo zagotovimo s prezračevanjem.

S pravilnim prezračevanjem – zračenjem prostorov preprečimo, da bi bila v prostorih presežena relativna vlaga. S tem v veliki meri odstranimo nevarnost kondenzacije vodne pare in nastanka plesni.

Vodna para prehaja skozi gradbeno konstrukcijo z difuzijo. Količina vodne pare, ki se odvaja iz prostora z difuzijo znaša pri običajnih gradbenih materialih le 2 %. Ostala količina vodne pare 98 % odpade na kontrolirano in nekontrolirano prezračevanje skozi okna in skozi netesna mesta v ovoju zgradbe. Iz navedenega je razvidno, da ni mogoče samo z prehodom vodne pare skozi stene nadomeščati naravno prezračevanje. Sestava zunanjih sten mora omogočiti neovirano difuzijo vodne pare in tudi kondenzacijo v predpisanih mejah.

V zimskem času se zunanje stene navlažijo. V šestdesetih poletnih sončnih dnevih pa osušijo in so pripravljene na novi zimski cikel navlaženja – so v ravnotežju.

Prezračevanje brez znižanja temperature v prostoru

Centralni ogrevalni sistem in sanacija stavbenih sklopov, ki so manj propustni za zrak je bivalne pogoje brez dodatnih ukrepov poslabšalo. Prezračevanje – redno je obvezno dnevno opravilo. Istočasno pa se ne sme zniževati temperaturo v prostorih. To privede do znižanja površinskih temperatur zunanjih sten stavbe. Nastanek kondenzacije in plesni so dani vsi pogoji. Ogrevanje je običajno po sistemu prekinitve ali nočnega znižanja temperature.

Ker sta soodvisna relativna vlažnost in temperatura v prostoru, ne sme temperaturna razlika preseči  4 stopinj Celzija. Ker so sodobne stavbe zrakotesne se zahteva učinkovito prezračevanje, ki je;

 • s prisilnim prezračevanjem,
 • z izmenjavo toplote ali
 • s kontroliranim prezračevanjem.

Zakaj je potrebno prisilno prezračevanje ?

Prezračevanje je potrebno zaradi zdravja, bivalnih razmer, tehničnih in sanitarnih predpisov. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji predpisuje v zahtevi vsaj polovično izmenjavo vsega zraka v stavbah. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah »PURES 2008« pa zahteva 0,7 izmenjave zraka na uro, kar morajo upoštevati projektanti novogradenj. Prezračevalni sistem mora biti narejen tako, da se ga stalno izmeri in se ga dokumentira – dokaže.

Današnji tehnični pregledi ne ugotovijo dejanskega stanja. Uporabniki jim dokazujejo pretoke zraka skozi ventilatorje, ti naj bi stalno obratovali, kar v praksi ni. Poleg tega naj bi bila okna stalno odprta. Prezračevalni ventilatorji v kuhinjah in sanitarijah pa tudi niso vključeni stalno. Največkrat, ko se prižge luč v sanitarijah – električna vezava. Kuhinjske nape tudi ne obratujejo stalno.

Nova stanovanja z vgrajenimi energijsko učinkovitimi okni in občasno delujočimi ventilatorji so premalo prezračevana in v marsikateri sosednji državi EU ne bi dobila uporabnega dovoljenja. V takih stanovanjih bivalna klima ni ugodna. Dobro klimo v stanovanju mora zagotoviti učinkoviti prezračevalni sistem in pravilno zračenje – prezračevanje. Vgradi se sistem brez vračanja toplote.

Zakaj vgraditi prisilni prezračevalni sistem z vračanjem toplote v sodobno gradnjo nizkoenergijske in pasivne hiše – razlogi so; sanitarno zdravstvene zahteve, bivalno ugodje, učinkovita raba energije, varno obratovanje, večja vrednost hiše – stavbe. Osebe, ki prebivajo v taki hiši, občutijo bivalno ugodje.

Odločitev za vgradnjo prezračevalnega sistema je z dvema možnostima;

 • prezračevanje brez vračanja toplote – rekuperacije /higrosenzibilni sistem/,
 • prezračevalni sitem z rekuperacijo toplote, ogrevanje hladnega zraka z izstopnim odpadnim zrakom iz  kuhinje in sanitarij. Dovod svežega zraka v spalnice, dnevno sobo – bivalne prostore.

Prvi način brez rekuperacije je preprost in cenejši, lahko se vgrajuje tam, kjer ogrevalna energije presega 40 KWh/m2 leto. V tem primeru je treba fasado izolirati, kot pasivno hišo. Z prezračevalnim sistemom bi hiša postala nizkoenergijska v zgornjem razredu. Z vgradnjo sistema z rekuperacijo pa bi taka izolirana postala pasivna, to je sodobna hiša z večjo vrednostjo. Poleg tega se ta gradnja subvencionira od EKO SKLADA Javnega okoljskega sklada.

Ta način prezračevanja se je najbolj uveljavil, edino vračanje toplote je rešitev za energijsko varčne stavbe – hiše. V bodočnosti se pripravlja direktiva EU, ki bo še zaostrila dovoljeno rabo energije v stavbah, to je še strožje od PURESA. Od prvega učinkovitega PRAVILNIKA O TOPLOTNI ZAŠČITI 2002 do PRAVILNIKA O UČINKOVITI RABI ENERGIJE V STAVBAH smo potrebovali do veljavnosti dobrih osem let. Čez osem let bo gotovo nova sprememba. Bodoči poudarek bo na gradnji skoraj nič energijskih hiš. /dovoljena raba za ogrevanje, prezračevanje, hlajenje in pripravo tople vode naj bi bila cca 15 KWh/m2 NPE leto. Razvoj sodobne gradnje je zelo hiter, prav gotovo bodo pasivne hiše dobile naslednika.

Prisilno prezračevanje z rekuperacijo toplote znižuje porabo

Brez sistema prezračevanja z vračanjem toplote, danes ni mogoče dosegati standardov nizkoenergijske hiše, kje šele pasivne hiše.

Ni možno porabo energije znižati pod 30 do 40 KWh/m2 a, ker prezračevanje brez vračanja toplote porabi preko 20 KWh/m2 površine. Tudi pri prisilnem prezračevanju s lahko odpre okno, ni nobene prepovedi – potrebe pa tudi ne. Pri Dunaju v Avstriji je naselje pasivnih hiš, kjer si lahko bodoči graditelji ogledajo in bivajo v teh hišah in se sami prepričajo o udobju in klimatskih razmerah v hiši.

Kvaliteta zraka v prezračevani hiši

V prostoru je suh zrak vedno le pozimi,  ko je zunaj mrzel suh zrak, ker se vlaga useda na mrzlo okolico. Z višjo temperaturo zunanjega zraka se zmanjša relativna vlažnost / absolutna količina vlage ostaja enaka /, zato je pozimi zrak v bivalnih prostorih večkrat presuh. Temu je krivo tudi prezračevanje, ker v prostore skozi okno prihaja suh zrak. Sušenje notranjega zraka je ne glede na sistem ali naravno zračenje. Bolj je intenzivno prezračevanje bolj suh je zrak v prostorih. Večja menjava pomeni večje ugodje v prostorih.

Prezračevalni sistem se da regulirati na želeno vrednost, s količino zraka uravnavamo tudi vlažnost v prostorih. Na suh ali vlažen zrak relativno vlago v % odstotkih vpliva izključno količina izmenjanega zraka – dovod in odvod zraka. Suhi zrak v bivalnih prostorih pozimi se odpravlja na razne načine. Eden od njih je način življenja, aktivnost v stavbi, kuhanje, sušenje perila, rastline, izparilne posode na radiatorjih, vlažilci zraka itd. Prezračevalni sistem pozimi vrača lahko tudi do 60 % odstotkov vlage v odpadnem zraku, kar je dobra rešitev. V masivni prezračevani hiši z delujočim sistemom prezračevanja – neprekinjenim je relativna vlaga pozimi okrog 30 % odstotkov.

Prezračevalna naprava poleti in pozimi

Mnogi so prepričani, da poleti, ko je zrak zunaj vlažen, prezračevalni sistem vlaži zrak v prostorih. Zunanji topel in vlažen zrak se dovede v hladnejši notranji prostor, vsebnost vlage se poveča, temperatura pa se zniža. Relativna vlažnost meritev pokaže koliko odstotna je ? Pozimi pa pokaže preveliko relativno vlažnost. Bolj prezračevana hiša je bolj vlažna.

Pasivne hiše imajo običajno za filtrom vstopnega zraka zemeljski prenosnik toplote, ta poleti zrak ohlaja, pozimi pa ga ogreva. Ohladitev je poleti 10 – 11 stopinj Celzija vendar se kljub temu ne razvlaži. Vlaga se kondenzira le zelo malo. Pojav se najbolj občuti, ko je zunanji zrak zelo ogret in vlažen. Takrat rešimo problem vlage na dva načina:

 • Pasivni način;
  Ponoči izključimo prezračevalni sistem in odpremo okna. Podnevi pa vklopimo prezračevalni sistem in zapremo okna.
 • Drugi način je vgradnja navadne klimatske naprave SPLIT izvedbe, ki je zelo hitra in mora biti ločena od sistema. To je najboljša rešitev za nekaj dni poleti.

Sanitarna neoporečnost prezračevalnega sistema

Investitorji se bojijo, da bi bil zrak po inštalacijah, kanalih in napravi oporečen. Mnenja so o tem deljena. Dejstvo je, da je zrak na vstopu 1 -  do 2 krat filtriran. Filter pa izberemo sami, kakovostni so dražji. Odločitev za fini filter je pravilna, da ne prepušča cvetnega prahu. Lahko uporabimo filter v kombinaciji z aktivnim ogljem, ki je dražji. Vgradimo lahko tudi elektrostatični filter. Ves zrak mora preko filtra. Če se zračna vlaga kondenzira se v prezračevalni napravi in jo odvedemo v kanalizacijo.

Posamezne kapljice pa zračni tok posuši v zračnih kanalih. Sodobne prezračevalne naprave je treba obvezno redno servisirati, tudi malo niso podobne starim sistemom. Cevi očistimo s povečanim tokom zraka, ali s posebno ščetko čistimo plastične razvodne cevi. Številne prezračevalne naprave v ZDA, Kanadi, Avstraliji in v EU so najboljša referenca, da je zrak velikokrat bolj čist, kot je pri prezračevanju skozi okno.

Inštalacija za prisilno prezračevanje

Mora biti pravilno dimenzionirana tako za bivalne, kot za pomožne prostore. Posebno pozornost je treba posvetiti kuhinji. Tu mora biti dovod zraka enak dovodu svežega. Pravilno dimenzioniranje je zelo pomembno.  V stavbi mora biti pnevmatsko ravnotežje, ta se ne sme porušiti. Povprečna izmenjava zraka 300 m3 / uro v hiši, iz kopalnice bi odvajali 60 m3 / na uro, iz sanitarij shrambe pa 30 m3 / uro, ostalo pa iz kuhinje kar je vedno nad 90 m3 / uro. To je dovolj, da vonjav ni več.

Dimenzioniranje pretokov mora biti pravilno. Če ni nikogar v stavbi napravo preklopimo na minimalni pretok zraka. Sistem obratuje stalno razen ponoči pri pasivnih hišah kjer ga ustavimo / nočno hlajenje /.

Pravilno morajo biti razporejeni tudi odvod in dovod zraka. V velikih prostorih dnevna soba, jedilnica, kuhinja dovajamo zrak diagonalno, odvajamo pa preko spodrezanih vrat ali mrežnih odprtin. Tako dosežemo izpodrivno prezračevanje, ki je veliko bolj učinkovito, kot če so dovodi in odvodi zraka preveč skupaj.

Ekonomika prisilnega prezračevanja in ali je predrago ?

Prisilno prezračevanje je treba vgraditi pri novogradnji, ker ga je naknadno po želji težko. Razlogi so vodniki, kanali, ki zahtevajo gradbene posege. Tudi prostor pod stropom potrebujejo – višina stropa. Če se ga izplača vgraditi ali ne, vedo tisti, ki ga imajo. Predstavlja jim udobje bivanja in prihranek ogrevalne energije. Brez tega sistema ni nizkoenergijske in ne pasivne hiše. Cena pet do šest tisoč EUR je vredna udobja, ki traja nekaj deset let. Danes so že zelo izpopolnjene prezračevalne naprave, ki so lahko;

 • kompaktna prezračevalna naprava s toplotno črpalko,
 • lokalna prezračevalna naprava,
 • visokozmogljiva prezračevalna naprava,
 • stoječa prezračevalna  naprava.

Prisilno pa se lahko prezračuje tudi posamezno stanovanje. Pasivne hiše so dale velik tehnološki razvoj, ki se ne bo ustavil, kmalu bodo na tržišču nizkoenergijske hiše, ki bodo porabile le 1,5 litra / EL kurilnega olja / ali 15 KWh / m2 ogrevne površine za ogrevanje, klimatizacijo, prezračevanje in toplo vodo.

TO PA JE HIŠA BODOČNOSTI. VELIKO UGODJE IN NIZKI STROŠKI OBRATOVANJA.

Brezplačne informacije in nasvete dobite v Energetsko svetovalni pisarni Jesenice ENSVET, Cesta Cirila Tavčarja 3 B. V stolpnici – pritličje levi vhod, poleg Krajevne skupnosti Plavž. Uradne ure so v torek in četrtek od 15 – 18 h. Ob vsakem času deluje avtomatski telefonski odzivnik – telefonska številka 04 / 586 39 87.

Nasveti in pisna poročila so brezplačni.

Energetska Svetovalna Pisarna Ensvet – Jesenice

Energetski svetovalec: Avrelij Ravnik

Prebrano 8565 krat Nazadnje urejano na petek, 31 januar 2014 08:26

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave