Obvestila za javnost

  • Prva generacija študentov fizioterapije
  • Sedemdeset razgibanih let
  • Srčen poklon Francu Koširju
  • Fantje iz podjetja KOV tudi na Triglavu
  • Za slovo sprejeli občinski proračun
  • Šolo bo obnavljal nov Izvajalec
  • Občina zagotovila  denar za sanacijo plazu
  • Dva matička za Petelinji zajtrk

V prihodnjih dneh bo Direkcija RS za infrastrukturo začela z rekonstrukcijo mostu čez Savo na magistralni cesti R3 Javornik–Gorje. Izvajalec, Gorenjska gradbena družba d.d. Kranj, bo v sklopu del zamenjal dilatacije, popravil hidroizolacijo in asfalt, preplastil vozišče, uredil brežine pod objektom, popravil poškodbe na pločnikih in zamenjal ograjo.

Občina Jesenice bo naslednji teden začela s sanacijo kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju večstanovanjskih objektov Cesta Toneta Tomšiča 70B, 70C, 70D in 70E. Sanacija se bo izvajala na območju med objektoma št. 70D in 70E ter pod zgoraj navedenimi objekti na območju Ceste bratov Stražišarjev.

Uporabne povezave