Medijsko središče

Po odstopu Borisa Breganta z mesta občinskega svetnika občine Jesenice je občinski svet na septembrski seji potrdil mandat naslednji z liste Socialnih demokratov v prvi volilni enoti (ta obsega krajevne skupnosti Hrušica, Planina pod Golico in Staneta Bokala) - Mirjani Planinčič. Nova občinska svetnica, ki bo to nalogo opravljala preostanek mandata, je stara 46 let, po izobrazbi je ekonomska tehnica, stanuje pa na Bokalovi ulici. Sestava občinskega sveta, mandata 2010 - 2014
Nova stavba pošte spomladi Miha Rebolj postal podžupan Jesenice Odru se predaš z vsem srcem Moje poti Janeza Šmitka Kolesarska povezava prihaja v jeseniško občino Gradnja obvoznice mimo Lipc Jeko-in z izgubozlasti zaradi neplačnikov Vendarle predelava kupov sveč Skromnost in zmerna prehrana za sto let življenja
OBČINA JESENICECesta železarjev 6, 4270 Jesenice tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.: http://www.jesenice.si Datum:  12.10.2011 Številka: 478-141/2008-2 Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 80/99 in spr., v nadaljevanju ZUP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93 in spremembe), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Ur. list RS št. 63/99), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UL RS 110/02 in spr., v nadaljevanju ZGO-1) ter pooblastila, št. 020-1/05, z dne 21.4.2009, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo: ODLOČBO Nepremičninama s parc. št 410/7 k.o. 2172 – Hrušica in s parc. št. 410/20   k.o. 2172 – Hrušica, se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah s parc. št. 410/7 k.o. 2172 – Hrušica  in s parc. št. 410/20 k.o. 2172 – Hrušica vpiše izbris zaznambe javnega dobra, ki je v zemljiški…
OBČINA JESENICECesta železarjev 6, 4270 Jesenice tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.: http://www.jesenice.si Datum:  12.10.2011Številka: 478-141/2008-1 Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 80/99 in spr., v nadaljevanju ZUP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93 in spremembe), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Ur. list RS št. 63/99), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UL RS 110/02 in spr., v nadaljevanju ZGO-1) ter pooblastila, št. 020-1/05, z dne 21.4.2009, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo: ODLOČBO Nepremičninam s parc. št 193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280 vse k.o. 2172 - Hrušica, se ukine status javnega dobra. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah s parc. št. 193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280 k.o. 2172 - Hrušica vknjiži lastninska pravica na ime in v korist pravne osebe:Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,EMŠ: 5874335000, v deležu – do…
Na  ŠENTu – Slovenskem združenju za duševno zdravje smo se letos odločili pripraviti  vseslovensko akcijo, ki smo jo poimenovali: VSAK 3.  SLOVENEC...PREPREČIMO! Akcija vsebuje podeljevanje zelenih  mašnic, ki simbolizirajo duševno zdravje in skrb za preventivo. Poleg tega bomo  razdeljevali tudi svinčnike z napisi, ki opozarjajo na pereče probleme s  področja duševnega zdravja v slovenskem prostoru.
EKO SKLAD OD DANES IZVAJA NOVE PROGRAME DODELJEVANJA  NEPOVRATNIH SREDSTEV, TA BODO RAZPISANA TUDI ZA PODJETJA IN  OBČINE V Uradnem listu RS, št. 79/20011 objavljeni štirje novi javni pozivi Eko sklada za  nepovratne finančne spodbude Vlada je prejšnji teden sprejela  Rebalans poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, na podlagi katerega Eko  sklad že ta teden začenja z izvajanjem novih programov za izboljšanje energijske  učinkovitosti skladno z energetskim zakonom, ki z določitvijo dodatka in  prispevka za povečanje energijske učinkovitosti zagotavlja tudi vir sredstev za  financiranje teh programov.
Miha Rebolj je novi podžupan Občine Jesenice. gre za najmlajšega svetnika in tudi najmlajšega podžupana v zgodovini občine. V funkcijo je nastopil od 1.10., župan Tomaž Tom Mencinger pa mu je zaupal zahtevno delovno področje, ki se navezuje na načrtovanje in urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s prostorom in nepremični premoženjem občine. Več v področju Podžupani.
Občina Jesenice ima novo občanko, ki je dopolnila sto let življenja. To je Hilda Žlogar s Titove 91 na Jesenicah. Ob jubileju so jo v četrtek, 29. septembra, obiskali župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, podžupanja Vera Pintar in predstavniki njene krajevne skupnosti Staneta Bokala na čelu s predsednico Mili Ilenič. Ob čestitkah in darilu so ji izrekli predvsem želje po dobrem zdravju in počutju v novem stoletju življenja. Hilda je domačinka s Plavža. V življenju je morala skozi različne, tudi težke preizkušnje , predvsem v mladih letih. Ima še bister spomin in se dobro spominja dogodkov iz preteklosti. Vedno je rada pomagala ljudem. Veliko ljudi jo je spoznalo, ko je vrsto let prodajala časopise v Splošni bolnišnici Jesenice. Zdravje ji je do visoke starosti dobro služilo. Sedaj se pojavljajo bolezni značilne za visoko starost, vendar je še vedno dobro razpoložena. Rada pove, da ji danes nične manjka, ob receptu za tako dolgo življenje pa poudari, da je to skromnost in ne preobilna prehrana. Zanjo v domači hiši skrbita…
Zaživela Univerza za tretje življensko obdobje Kolesar, smučar, gornik Od kolesa do ptičjih gnezdilnic Začenja se novo gledališko leto Nova direktorica jeseniškega centra Lokalni energetski koncept Jeseničanu visok ameriški fotografski naziv Žrtve se te dotaknejo, zgodbe ostanejo
V soboto, 1. oktobra 2011 ob 10.00-13.45 uri na Gornjem trgu v Ljubljani. V primeru dežja bo prireditev  8. oktobra 2011.
Tematsko igrišče na Pristavi Obnavljajo viadukta Moste in Podmežakla Zanimivi gosti na klepetu Kovač kovini vdahne toplino Otroci s Prešernove peš do šole Adem že v prenovljenem domu Na obisku v komuni Domači prijatelj in suho sadje
V okviru priprave načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka je v maju in  juniju 2011 v Mojstrani, Soči, Stari Fužini in Gorjah potekal drugi sklop posvetovanj za vključevanje deležnikov in zainteresirane javnosti v pripravo načrta upravljanja TNP. S sklopom štirih lokalnih delavnic je TNP nadaljeval proces vključevanja javnosti, ki se je pričel aprila letos s 1. Forumom v Tolminu.   Cilj lokalnih  delavnic je bil pridobiti mnenje javnosti o tem, kateri dejavniki pomenijo prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti za območje TNP ter oblikovati vizijo  narodnega parka. Dobra analiza stanja in pogled v prihodnost – vizija sta pomembna sestavna dela načrta upravljanja. Poleg drugih strokovnih analiz predstavljata osnovo za določitev dolgoročnih in kratkoročnih  upravljavskih ciljev ter iz njih izhajajočih upravljavskih nalog.   Ker je postopek priprave načrta upravljanja TNP zasnovan tako, da vključuje najširšo javnost,  vas vljudno prosimo, da poročilo posredujete vsem, za katere menite, da jih to zanima. Predlogi širše javnosti so zbrani v obsežnem poročilu. Tako poročilo kot tudi ostali dokumenti v postopku priprave načrta upravljanja so objavljeni na…
Občina Jesenice je naročila izdelavo prometnega modela in prometne študije za celotno območje občine Jeseice. Za potrebe izdelave prometnega modela in prometne študije bo podjetje Lineal d.o.o. iz Maribora v torek 13.9.2011 in četrtek 15.9.2011 izvajal štetje prometa na določenih cestah in križiščih v občini Jesenice, ki so označena na priloženi karti. Kot ste mogoče opazili že sami, je prišlo do spremembe glede terenskih meritev prometa. Gre za zahtevno organizacijo, saj sodeluje skupno cca. 30 ljudi. Zaradi organizacijskih postopkov se bo tako: 1)  Izvajalo štetje v 4 križiščih jutri v sredo 14.9.2011 od 6.00 ure do 22.00 ure.4 križišča:K1- Javornik – semaforizirano križišče državnih cestK2-GimnazijaK3- podvoz MežakljaK4- T križišče državne ceste in AC priključka Jesenice-zahod 2) Popis registracij (sledenje prometa) se bo izvajalo v sredo 21.9.2011 v času svetlega dneva in ne v torek, kot že sporočeno. Vsi pomembni vstopi v mesto (državne ceste + 2 lokalni cesti), vključno z obema AC priključkoma Jesenice vzhod in zahod (v vse smeri Ljubljana in Karavanke). Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za razumevanje.
REPUBLIKA SLOVENIJAUPRAVNA ENOTA JESENICECesta m.Tita 78, 4270 JeseniceT: 04 586 92 81F: 04 586 93 40E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.: www.upravneenote.gov.si/jesenice/ LASTNIKOM STANOVANJSKIH HIŠna območju Upravne enote Jesenice Številka:     091-1/2011-52Datum:     09. 09. 2011 Zadeva:     OBVESTILO - IZLOČANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Upravna enota Jesenice obvešča, da bo iz arhiva izločala projektno dokumentacijo individualnih gradenj za obdobje 1995 do 2000. Lastnike, ki bi želeli prevzeti dokumentacijo, vabimo, da se zglasijo v sprejemni pisarni Upravne enote Jesenice (soba št. 2). S seboj je potrebno prinesti dokazilo o lastništvu: zemljiškoknjižni izpisek, kopijo kupoprodajne pogodbe ali sklep o dedovanju. Vloge za dvig dokumentacije bomo sprejemali do 12. 10. 2011 S spoštovanjem, Alenka Burniknačelnica
Obnovljena Tavčarjeva ulica Srečno v novo šolsko leto! Triglavske poletne zgodbe Poroka v Plavškem Rovtu Želijo večje, osrednje otroško igrišče Poostreno nad vandalizem v centru Skoki, piruete, lastovke - kot večerna rekreacija Izlet na Hruščansko planino
Kip mihe klinarja na trgu, Športno popoldne v znamenju vode, Razigrane počitnice v Pinei, Hermanov most je obnovljen, Znane cene ločenega zbiranja kuhinjskih odpadkov, Vsi vemo, kaj moramo doseči, Ramazan na Jesenicah.
Utrinki iz otvoritev Ceste Cirila Tavčarja na Jesenicah, ki je bila v četrtek, 11.8.2011, ob 20.uri. Občina Jesenice se je odločila obnoviti komunalno infrastrukturo na cesti Cirila Tavčarja na Jesenicah že v letu 2007, obnova pa se je začela leta 2008. Vrednost investicije znaša 1.280,901eura, od tega zneska, smo za I. fazo uspeli pridobiti EU sredstva v višini 491.034 eura. Omenjena obnova je potekala na celotnem odseku od križišča z regionalno cesto R3-637 (Titova cesta) pri »Metuljčku«, do križišča z regionalno cesto R3-637 (Titova cesta) pri Spominskem parku, skupne dolžine cca 700m. Investicija je bila razdeljena v dve fazi, v letu 2008 se začela izgradnja 1. faze projekta, in sicer od križišča Integral do križišča Tavčarjeva 8. Projekt Komunalna infrastruktura na Cesti Cirila Tavčarja je obsegal: obnovo zgornjega ustroja (tampon+asfalt) in robnikov, obnovo odvodnjavanja, obnovo komunalnih vodov v lasti občine Jesenice in v upravljanju, Jeko-in d.o.o. Jesenice, in sicer kanalizacijo odpadnih voda, padavinske kanalizacije, vodovodnega in vročevodne omrežja z vsemi novimi priključki na objekte ob Cesti Cirila Tavčarja, obnovo…

Uporabne povezave