Skok na osrednjo vsebino

Drugi organi

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu portalspv.avp-rs.si

AVPRS Portal SPV

Sestava sveta

# IME IN PRIIMEK FUNKCIJA PREDSTAVNIK
1. Miroslav Volmajer predsednik Policijska postaja Jesenice      
2. Aleš Koželj namestnik predsednika Medobčinski inšpektorat in redarstvo      
3. Doris Globočnik članica OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice
4. Adel Numanović član JKP JEKO, d.o.o., Jesenice
5. Tomaž Košir član Arriva, d.o.o.
6. Martina Šorn članica predstavnica osnovnih šol
7. Irena Perko članica Vrtec Jesenice
8. Željko Šmitran član predstavnik krajevnih skupnosti      
9. Ivan Demšar član predstavnik krajevnih skupnosti      

Naloge Sveta so določene v zakonu o varnosti cestnega prometa in so naslednje:

Proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo, pospešuje prometno vzgojo, izobrazbo in etiko udeležencev v cestnem prometu, sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo in preventivno dejavnost v cestnem prometu, izdaja in razširja prometno vzgojno publikacije ter razvija in pospešuje varnost cestnega prometa s sredstvi javnega obveščanja, predlaga organom in organizacijam, ki se ukvarjajo z vprašanji cestnega prometa z ukrepi za izboljšanje varnosti, razvija in pospešuje organizacijo in aktivnosti šolske prometne službe.

Strokovno administrativno tehnična opravila za delovanje SPV opravlja Anamarija Rot.


Varne šolske poti

  • OŠ TONETA ČUFARJA - označena z ORANŽNO BARVO
  • OŠ KOROŠKA BELA - označena z ZELENO BARVO
  • OŠ POLDE STRAŽIŠAR - označena z RDEČO BARVO
  • OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA  - označena z RUMENO BARVO,

Prikazovalniki hitrosti po naseljih

Klik na posamezni merilnik hitrosti na zemljevidu razkrije natančno analizo izmerjenih hitrosti na izbranem mestu.

Prebrano 12046 krat