Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

feb  2013 13

25. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj: 28. februar 2013 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 25. seje Občinskega sveta, ki bo 28. februarja 2013

 

Dnevni red

Sklic 25. seje Občinskega sveta, ki bo 28. februarja 2013

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 24. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 31.01.2013

Točka 2. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2013

Točka 3. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2013

Točka 4. Predlogi za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2013

Točka 5. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2013

Točka 6. Načrt aktivnosti za spremembo načina izvajanja proizvodnje, dobave in odjema toplote iz distribucijskega omrežja v občini Jesenice

Točka 7. Poročilo predstavnika Občine Jesenice v Skupščini JEKO-IN, d.o.o. Jesenice

Točka 8. Informacija o spremembi voznega reda v javnem mestnem prometu v občini Jesenice in izteku koncesije

Točka 9. Predlog za uvedbo video snemanja sej Občinskega sveta občine Jesenice

Točka 10. Vprašanja in pobude

Prebrano 4009 krat Nazadnje urejano na petek, 29 marec 2013 09:37