Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

jun  2013 20

28. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj: 20. junij 2013 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 28. seje Občinskega sveta, ki je bila 20. junija 2013

 

Dnevni red

Sklic 28. seje Občinskega sveta, ki bo 20. junija 2013

 1. Potrditev besedila zapisnika 27. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 23. 05. 2013
 2. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK
 3. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice – HITRI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva gorenjske – HITRI POSTOPEK
 5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne – DRUGA OBRAVNAVA
 7. Predlog Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo na območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 8. Predlog Odloka o izvedbi projekta ''Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice'' – DRUGA OBRAVNAVA
 9. Predlog dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan v postopku javne razgrnitve – PRVA OBRAVNAVA
 10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan in merilih za odmero komunalnega prispevka – PRVA OBRAVNAVA
 11. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2013
 12. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2013
 13. Izvajanje koncesionirane zobozdravstvene dejavnosti – prostorska problematika zobozdravnikov koncesionarjev, ki imajo prostore v objektu na Cesti železarjev 30, Jesenice
 14. Predlog Poročila št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2013
 15. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2012
 16. Letno poročilo Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN d.o.o. Jesenice za leto 2012
 17. Vprašanja in pobude

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 27. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 23. 05. 2013

Točka 2. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 3. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva gorenjske – HITRI POSTOPEK

Točka 5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 6. Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 7. Predlog Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo na območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 8. Predlog Odloka o izvedbi projekta ''Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice'' – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 9. Predlog dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan v postopku javne razgrnitve – PRVA OBRAVNAVA

Točka 10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan in merilih za odmero komunalnega prispevka – PRVA OBRAVNAVA

Točka 11. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2013

Točka 12. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2013

Točka 13. Izvajanje koncesionirane zobozdravstvene dejavnosti – prostorska problematika zobozdravnikov koncesionarjev, ki imajo prostore v objektu na Cesti železarjev 30, Jesenice

Točka 14. Predlog Poročila št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2013

Točka 15. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2012

Točka 16. Letno poročilo Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN d.o.o. Jesenice za leto 2012

Točka 17. Vprašanja in pobude


Prebrano 3999 krat Nazadnje urejano na petek, 27 september 2013 12:18