Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

okt 2013 24

30. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj: 24. oktober 2013 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 30. seje Občinskega sveta, ki je bila 24. oktobra 2013

 

Dnevni red

Sklic 30. seje Občinskega sveta, ki bo 24. oktobra 2013

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 29. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 26. 9. 2013

Točka 2. Predlog spremembe cene vozovnic za osnovnošolske prevoze v občini Jesenice

Točka 3. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Točka 4. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2013 - 2016

Točka 5. Volitve in imenovanja:

5.1 Predlog za imenovanje članov sveta javnega zavoda GMJ

  TOCKA_05_01_Volitve_in_imenovanja_Svet_zavoda_GMJ.pdf 57.91 Kb

5.2 Prenehanje mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice in imenovanje nadomestnega člana Občinskega sveta občine Jesenice

  TOCKA_05_02_Predlog_za_potrditev_mandata.pdf 1.71 Mb

Točka 6. Plan graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2011 do 2014 (pregled 2011, 2012 in 2013)

Točka 7. Poročilo št. 3 o realizaciji akcijskega programa varstva okolja za leto 2013

Točka 8. Poročilo o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice

Točka 9. Poročilo vodje Mestnega organizacijskega odbora o pripravah in izvedbi evropskega košarkarskega prvenstva na Jesenicah

Točka 10. Poročilo o poslovanju Razvojnega centra Jesenice od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013

Dodatna točka

Prebrano 3336 krat Nazadnje urejano na četrtek, 16 januar 2014 13:45