Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

jan  2014 30

33. seja Občinskega sveta sklica 2010-2014

Kdaj: 30. januar 2014 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Avdio posnetek seje

{audio}20140130_33_sejaOS.mp3{/audio}

Zapisnik 33. seje Občinskega sveta, ki je bila 30. januarja 2014

 

Dnevni red

Sklic 33. seje Občinskega sveta, ki bo 31. januarja 2014

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 32. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 19. 12. 2013

Točka 2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 3. Predlog soglasja k spremembi pogodbe št. 430-12/2013 – izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle

Točka 4. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine za leto 2014 (predlog)

Točka 5. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2014 – 2017

Točka 6. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2014

Točka 7. Predlog Poročila župana o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2010 – 2014

Točka 8. Predlog Programa dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2014

Točka 9. Program dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2014

Točka 10. Vprašanja in pobude

Prebrano 2992 krat Nazadnje urejano na četrtek, 13 februar 2014 12:43