Skok na osrednjo vsebino

Mandat 2014 - 2018

nov  2014 20

2. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Kdaj: 20. november 2014 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Avdio posnetek seje

{audio}2_seja_20_11_2014_part1.mp3;2_seja_20_11_2014_part2.mp3;2_seja_20_11_2014_part3.mp3{/audio}

Zapisnik 2 . redne seje Občinskega sveta, ki je bila 20.11.2014

 

Dnevni red

Sklic 2. redne seje Občinskega sveta

1. Potrditev besedila zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta, ki je bila 29.10. 2014
2. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice za leto 2015
3. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2015
4. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2015
5. Predlog Letnega načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti občineJesenice za leto 2015
6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2015
7. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2015
8. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2015 - PRVA OBRAVNAVA
9. Volitve in imenovanja:

9.1 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gorenjske lekarne
9.2 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet Srednje šole Jesenice
9.3 Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Upravni odbor Fakultete za zdravstvo Jesenice
9.4 Predlog za imenovanje članov Nadzornega odbora občine Jesenice za mandatno obdobje 2014–2018
9.5 Potrditev opravljanja poklicne funkcije podžupana občine Jesenice

10. Predlog določitve dodatnih prireditvenih mest na območju občine Jesenice
11. Poročilo o delovanju Razvojnega centra Jesenice od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
12. Informacije, vprašanja in pobude

 Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta, ki je bila 29.10. 2014

 Točka 2. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice za leto 2015

 Točka 3. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2015

 Točka 4. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2015

 Točka 5. Predlog Letnega načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2015

 Točka 6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2015

 Točka 7. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2015

 Točka 8. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2015 - PRVA OBRAVNAVA

 Točka 9. Volitve in imenovanja:

9.1 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gorenjske lekarne
9.2 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet Srednje šole Jesenice
9.3 Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Upravni odbor Fakultete za zdravstvo Jesenice
9.4 Predlog za imenovanje članov Nadzornega odbora občine Jesenice za mandatno obdobje 2014–2018
9.5 Potrditev opravljanja poklicne funkcije podžupana občine Jesenice

 Gradivo bo zaradi kasnejše obravnave na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posredovano naknadno.

 Točka 10. Predlog določitve dodatnih prireditvenih mest na območju občine Jesenice

 Točka 11. Poročilo o delovanju Razvojnega centra Jesenice od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014

 Točka 12. Informacije, vprašanja in pobude

Pobude in vprašanja bodo podana na seji

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: dd. mmmm 2016 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 2868 krat Nazadnje urejano na petek, 06 maj 2016 08:15