Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

apr  2019 19

Za spremembe ... tudi peš

Blaž Račič, župan občine Jesenice Blaž Račič, župan občine Jesenice

Z namenom ohranjanja čim tesnejših vezi z občani so ob sredah popoldan vrata županske pisarne odprta za občane. Eno od najbolj perečih vprašanj, ki ga izpostavljajo občanke in občani, je mirujoči promet. Zlasti na Plavžu, kjer je gostota poseljenosti največja, je problem najbolj izrazit, podobno je v drugih bolj strnjenih naseljih.

Neredko se zgodi, da občan iz službe pride pozno zvečer ali ponoči in na Plavžu zaman išče parkirni prostor v neposredni bližini bloka ali stolpnice. Avto zaradi zasedenosti parkirnih mest parkira na zelenici in si na ta način prisluži plačilo globe za nepravilno parkiranje. Seveda obvestila medobčinskih redarjev o nepravilnem parkiranju voznike razjezijo in jih spravijo v slabo voljo.

Tako občani na vrata županske pisarne največkrat pridejo s predlogi, da bi povečali število parkirišč, zagotovili dodatna parkirna mesta, zgradili garažno hišo in podobno. Predlogi so seveda razumljivi in pričakovani.

A treba je razumeti tudi specifično okolje Jesenic in še posebej območje Plavža, ki je eno najgosteje pozidanih območij v Sloveniji. Na Plavžu živi največje število občank in občanov, to je več kot šest tisoč. Če upoštevamo še dejstvo, da je v občini Jesenice skupaj registriranih okoli deset tisoč osebnih vozil, to pomeni, da ima osebni avtomobil v lasti vsak drugi Jeseničan. Enostaven izračun tako pokaže, da imajo vsi prebivalci Plavža skupaj okoli tri tisoč osebnih vozil.

Tako je osnovno vprašanje naslednje: kje sploh še lahko iščemo dodaten prostor za parkiranje vseh teh avtomobilov v ozki dolini med Mežaklo in Karavankami? Kot sem že omenil, je Plavž zelo gosto poseljen, veliko prostora zaseda železniška postaja, malo je prostora za otroška igrišča ali zelenice, ki se že desetletja umikajo mirujočemu prometu. Prostora za dodatna parkirišča je malo, denarja za večje investicije, denimo morebitno gradnjo garažne hiše, pa je ob siceršnjih potrebah občine premalo.

To je zdaj okvir, znotraj katerega lahko začnemo iskati rešitve. Glede na zgoraj izpostavljene prostorske in finančne omejitve je možnosti za gradnjo dodatnih parkirnih površin malo. Iz tega izhaja, da je lahko naša osnovna želja, da se število registriranih osebnih avtomobilov vsaj ne bi več povečevalo, dejanski cilj pa, da bi se število osebnih avtomobilov dolgoročno zmanjšalo. Za dosego tega cilja je tako treba pripraviti sklop ukrepov za zmanjševanje pritiska mirujočega prometa na prostor.

Ukrepi občinske uprave brez sodelovanja občank in občanov ne bodo učinkoviti. Občani in občanke morajo vsak po svojih močeh pripomoči k temu cilju. To torej pomeni, da moramo vsi skupaj dobro razumeti problem, se prilagoditi danostim in, nenazadnje, spremeniti naša ravnanja.

Zavedam se, da hitrih rešitev za ureditev vprašanja ne bo. A že majhne spremembe v naših ravnanjih so lahko kažipot do celovite rešitve. Za začetek bi lahko tisti, ki parkirnega mesta ne najdejo v okolici domačega bloka ali stolpnice, parkirali na nekoliko bolj oddaljenih parkirnih površinah, denimo v športnem parku Podmežaklo, na širšem območju Stare Save ali v garažni hiši pri bolnišnici, kjer je običajno dovolj prostora za parkiranje. To seveda tudi pomeni, da bi se morali do doma odpraviti peš. In to bi lahko bila prva sprememba ...

Prebrano 2440 krat Nazadnje urejano na petek, 19 april 2019 14:12

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...