Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

jul  2019 09

Visoka prioriteta za odpadke na Mali Mežakli

Blaž Račič, župan občine Jesenice Blaž Račič, župan občine Jesenice

O tej tematiki smo že večkrat razpravljali na sejah Občinskega sveta, imenovana je bila posebna Delovna skupina za spremljanje stanja na Mali Mežakli. Naloga Delovne skupine je, da županu in Občinskemu svetu poroča o stanju na odlagališču. Poročilo Delovne skupine, ki spremlja stanje na Mali Mežakli, še pričakujemo. V občinski upravi smo v stalnih stikih s predstavniki koncesionarja, podjetja Ekogor in javnega komunalnega podjetja Jeko, ki upravlja z odlagališčem na Mali Mežakli in spremljamo stanje.

Iz podjetje Ekogor so nas pred dnevi obvestili, da so na Malo Mežaklo pripeljali večjo balirno napravo za baliranje odpadkov s čimer naj bi v plastični ovoj ovili plastično embalažo in tako preprečili širjenje smradu. Po tehničnih težavah (okvare) v podjetju Ekogor zagotavljajo, da balirna naprava normalno deluje in da nadaljujejo z baliranjem. Prav tako so odpravili tehnične težave v procesu biološke obdelave odpadkov in s 1. 7. 2019 prekinili sodelovanje s podjetjem Salamon d.o.o., ki je v obdelavo dovažalo precejšen delež mešanih komunalnih odpadkov. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov po zagotovilih koncesionarja sedaj poteka nemoteno, neposredno pred objektom pa je bil dejansko odstranjen večji kup mešanih komunalnih odpadkov.

Za skupni nastop v odnosu do države, predvsem do Ministrstva za okolje in prostor ter Vlade kot celote, smo preko Skupnosti občin Slovenije (SOS) sprožili pobudo za povezovanje občin, ki imajo sorodne težave. Namen tega povezovanja je, da tako zagotovimo večjo politično težo našim argumentom in da bomo na nacionalni ravni bolj slišani. Tako smo se preko SOS povezali še z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) ter s Komunalno zbornico Slovenije (KZS) in skupaj ter usklajeno delujemo v odnosu do državnih institucij.

Prejšnji teden se je nadaljeval dialog predstavnikov omenjenih institucij s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. Čeprav je tema več kot aktualna, saj gre za pereče nacionalno vprašanje in terja celovit odziv vladnih institucij, se okoljski minister Simon Zajc srečanja ni udeležil. Ugotavljamo tudi, da na ministrstvu kratkoročnih rešitev (še) nimajo. Še naprej razmišljajo o morebitni postavitvi termičnega objekta za energetsko izrabo odpadkov (sežigalnica) v Sloveniji. Na omenjenem sestanku so se predstavniki Ministrstva med drugim zavezali, da bodo proučili možnosti dodelitve spodbud občinam soočenim s težavami zaradi kopičenja lahke frakcije oziroma spodbud za boljše ločevanje odpadkov na izvoru. Naslednje srečanje omenjenih akterjev je predviden za konec avgusta letos.

S problematiko se je na pobudo Občine Jesenice seznanil Državni svet (DS). Na seji prejšnji teden je DS sklenil, da od Vlade Republike Slovenije v 30 dneh pričakuje pojasnila o stanju na tem področju. Hkrati DS poziva Vlado, da čim prej pristopi k reševanju problematike lahke frakcije odpadkov, ne le na Mali Mežakli, ampak na območju celotne države.

Skrbi zaradi stanja na Mali Mežakli ne izražamo le v občinski upravi, ampak jo izražajo tudi občinski svetniki. Tako smo prejeli pobudo za sklic izredne seje občinskega sveta, na kateri bi razpravljali tudi o tem aktualnem vprašanju. Izredna seja bo sklicana še ta mesec. Kot sem že izpostavil, je nemogoče pričakovati, da bo rešitev za problem, ki ni le jeseniški, lahko poiskal sam Občinski svet, saj je tematika kompleksna in se vprašanje tesno povezuje z drugimi akterji, nanaša se tudi na različna  področja delovanja.

V občinski upravi še pričakujemo končno poročilo revizijske družbe BM Veritas, ki pripravlja pregled koncesijskega razmerja med Občino Jesenice in podjetjem Ekogor. Na podlagi ugotovitev iz poročila se bomo odločili o nadaljnjih ukrepih glede urejanja koncesijskega razmerja.

Doslej do konkretnih rešitev, ki bi odpravile smrad, še nismo prišli. Zavedam se, da smrad zlasti za občanke in občane, ki živijo tik pod odlagališčem, pa tudi za vse ostale predstavlja veliko obremenitev, bojim pa se, da so pričakovanja po hitrih rešitvah nerealna. Iskanje politične rešitve za to vprašanje terja veliko več časa kot pričakujejo neposredni sosedi odlagališča ter kot si želimo v občinski upravi pa tudi občinski svetnice in svetniki. Treba je razumeti, da enostavnih rešitev za zahtevno in kompleksno pravno, ekonomsko in politično vprašanje, žal, ni.

Občanke in občane prosim za razumevanje ter potrpežljivost. Hkrati zagotavljam, da bomo v občinski upravi nadaljevali naše aktivnosti in da bo ta tema še naprej ostala med najpomembnejšimi nalogami občinske uprave.

Prebrano 2462 krat Nazadnje urejano na torek, 09 julij 2019 11:37

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...