Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

avg 2019 22

O občinskem proračunu

Blaž Račič, župan občine Jesenice Blaž Račič, župan občine Jesenice

Občinski proračun je eden najpomembnejših aktov v vsaki lokalni samoupravi in tudi na Jesenicah je tako. Te dni tako že zaključujemo pripravo osnutka proračuna za prihodnje leto, saj ga bo občinski svet obravnaval že na septembrski seji, hkrati bo osnutek tudi javno razgrnjen.

Gre za zahteven postopek, s katerim se kot župan srečujem prvič, medtem ko večina sodelavcev postopek pozna in tako kljub vsemu naloga v postopkovnem smislu ni prezahtevna. Precej bolj zahtevna je vsebinska priprava proračuna, saj je treba na eni strani upoštevati zakonske zahteve, na drugi dejanske potrebe v občini.

Pred časom sem že predstavil moj pogled na nekatere najpomembnejše prioritete občinskih naložb za prihodnje leto, zdaj, ko razmere poznam že precej bolje kot ob nastopu mandata, pa so se izkristalizirala najbolj problematična področja, ki jim v osnutku proračuna posvečamo več pozornosti.

Na splošno lahko rečem, da stanje javne infrastrukture, za katero mora skrbeti občina, ni najboljše. Javni objekti so energetsko potratni, posledično so visoki stroški obratovanja (šole, vrtci, bazen, knjižnica, gledališče …). V razmeroma slabem stanju so občinske ceste. Kot smo že poročali, je analiza opravljena konec lanskega leta pokazala, da je treba od skupaj sto kilometrov občinskih cest nujno obnoviti 15 kilometrov, za kar bi potrebovali skoraj sedem milijonov evrov. Potrebna so tudi nadaljnja vlaganja v posodobitev kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Razpoložljivih sredstev za vlaganja na vseh naštetih področjih je (ob drugih zakonskih zahtevah) relativno malo, zato smo morali skrbno razmisliti katerim investicijam dati prednost. Naša naloga tudi je, da poiščemo dodatne vire za financiranje razvojnih nalog.

Med nujnimi vlaganji sem že izpostavil posodobitev oziroma energetsko sanacijo javnih objektov, med katerimi moramo največ pozornosti posvetiti vrtcem in šolam. Med obiskom večine vrtcev v občini sem spoznal, da so stari objekti potrebni nujne obnove. Če izpostavim, da v enoti Angelce Ocepek pri OŠ Toneta Čufarja skozi dotrajana okna piha mrzel veter, je potreba za vlaganja očitna. Nesprejemljivo namreč je, da se najmlajši igrajo v prostorih, skozi katera piha mrzel zrak, hkrati skozi dotrajana okna uhaja veliko toplote. Z izvedbo energetske sanacije bomo na dolgi rok začeli varčevati pri porabi energije, kar nam bo omogočilo ustvarjanje finančnih prihrankov, ki jih bomo nato lahko namenili za druge potrebe. Zato imajo naložbe v energetsko sanacijo prednost.

Čeprav mi nekateri očitajo, da v razvojnem načrtu nisem omenil starejših, to ne pomeni, da jim ne bomo posvetili primerne pozornosti. Socialna politika Občine Jesenice je že doslej veliko pozornost namenjala skrbi za starejše generacije in verjamem, da bomo takšno podobo ohranjali tudi v prihodnje. Tako je pred nami predlog za vzpostavitev sistema za prevoz starejših.

Zavedati se je treba, da so se razmere v svetu v zadnjih desetletjih precej spremenile. Ob staranju prebivalstva v Evropi danes številni mladi nimajo redne zaposlitve in delajo prekarno, torej delajo občasno in začasno za skromno plačilo, pri čemer pogosto ne vplačujejo premij za pokojninsko ali zdravstveno zavarovanje. Ker gre za strukturni problem, to hkrati postavlja pod vprašaj vzdržnost pokojninskega sistema na dolgi rok. Zato moramo danes precej bolj misliti na mlade, da bodo imeli redne službe in redne prihodke ter da bodo vplačevali v solidarnostni medgeneracijski sistem, kakršen je pokojninski sistem. Zato moramo vlagati v mlade več, jim nameniti dodatno pozornost in jim omogočiti, da bodo v domačem kraju lahko delali in živeli. Le na ta način bomo v državi hkrati gradili vzdržen pokojninski sistem, a moramo svoje k temu dodati tudi v lokalni skupnosti.

Na proračun, kot osrednji občinski dokument, moramo gledati na široko zato, da lahko prepoznamo osnovne značilnosti sistema, naša naloga pa je, da znotraj tega sistema poiščemo najboljše rešitve. Verjamem, da smo z osnutkom proračuna to tudi pokazali.

Občanke in občane vabim, da se vključijo v javno razpravo in v postopek sprejemanja proračuna, da predstavijo svoje poglede in predlagajo rešitve.

Prebrano 2178 krat Nazadnje urejano na četrtek, 22 avgust 2019 21:59

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...