Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

Blaž Račič, župan občine Jesenice Blaž Račič, župan občine Jesenice

Prejšnji četrtek je bil za Jesenice in za celotno našo lokalno skupnost pomemben dan. Zasadili smo prvo lopato, s čimer se je simbolično začelo težko pričakovano komunalno urejanje območja poslovne cone Jesenice. S slavnostim dogodkom smo zaznamovali enega najpomembnejših dogodkov letošnjega leta v naši občini in enega najpomembnejših dogodkov v mojem županskem mandatu. Lahko rečem, da smo na ta dogodek na Jesenicah čakali dolgo, celo predolgo.

Nekdanja železarska zemljišča, ki ležijo vzhodno od občinske stavbe, so bila po zatonu železarske dejavnosti v tem delu mesta prepuščena propadanju in zaraščanju. Po več desetletjih, ko je to območje čakalo na celovito ureditev in ponovno poslovno obuditev, se zdaj – ob začetku gradnje zelo pomembne infrastrukture – lahko veselimo.

Nekoč je to območje predstavljalo srce železarske dejavnosti. Zdaj se lahko upravičeno nadejamo, da bo po zaključenem urejanju infrastrukture to območje ponovno gospodarsko zaživelo. Verjamem, da bo to območje postalo srce razmaha novega gospodarskega razvoja mesta in občine. Vesel sem tudi, da se naši načrti ujemajo z načrti in ambicijami podjetij, kar urejanju tega območja daje posebno težo in utemeljuje vse vložene napore.

Urejena komunalna oprema v poslovni coni bo podlaga za celovit razvoj tega območja. Omogočila bo zagon novih poslovnih dejavnosti ali razširitev obstoječih, ustvarjanje novih delovnih mest in novih poslovnih priložnosti v mestu ter, nenazadnje, zagotovila bo lepši izgled tega dela mesta, ki je desetletja čakalo na ta trenutek. Ob tem upam, da aktualne razmere zaradi širjenja nevarnega virusa ne bodo pretirano vplivale na uresničevanje naših ciljev in ambicij naših podjetnikov.

Na Občini Jesenice smo se že pred leti lotili priprav za izvedbo projekta, prva faza urejanja je bila zaključena leta 2006. Projekt je bil vključen v gorenjski program za razvoj regij, z njim je Občina kandidirala za pridobitev evropskih sredstev. Veseli smo, da smo za ta projekt, ki je skupaj vreden 660.000 evrov, pridobili več kot pol milijona evrov iz sredstev Kohezijskega sklada, Občina bo primaknila še približno 120.000 evrov.

Že zdaj se na Občini pripravljamo, da urejanje poslovne cone v prihodnje nadaljujemo. Načrtujemo še urejanje infrastrukture znotraj območja poslovna cone, imenovano Stari obrati, kjer zdaj že delujejo različna podjetja, kar predstavlja tretjo fazo projekta urejanje poslovne cone. Pripravljamo se tudi za četrto fazo, v okviru katere se načrtuje gradnja nove povezovalne ceste od Slovenskega Javornika do tega območja, s čimer bi se to območje celovito zaokrožilo in dejansko postalo novo gospodarsko srce mesta in občine. Ti dve fazi bomo izvajali postopoma, kar bo odvisno od razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu in od uspešnosti pri pridobivanju dodatnih virov financiranja.

V preteklih letih so v pripravo dokumentacije in drugih podlag, ki omogočajo gradnjo komunalne opreme v poslovni coni, veliko dela vložili moji sodelavci v občinski upravi, za kar se jim zahvaljujem. Zahvala gre tudi podjetju K & Z, ki je sodelovalo pri pripravi investicijske dokumentacije, kranjskemu BSC za podporo, odločevalcem, ki so podprli naše namere za uresničitev pomembnega cilja in EU, ki je finančno podprla ta projekt.

Podjetjem, ki bodo prišla na to območje, bomo zagotovili vso podporo in sodelovanje Občine za uresničitev njihovih načrtov. Zavedamo se namreč, da le skupno in usklajeno delovanje vodi v prihodnost.

Zdaj lahko bolj zanosno govorimo o gospodarskem napredku. To je osnova razvoja tudi za vsa druga področja družbenega življenja. Zato je ta projekt za vse nas zelo pomemben.

Prebrano 1839 krat Nazadnje urejano na petek, 21 avgust 2020 11:56

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...