Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

 

Občinski proračun je eden najpomembnejših aktov vsake lokalne skupnosti, saj predstavlja načrt porabe javnih sredstev za določeno leto. Priprava načrta financiranja aktivnosti v lokalni skupnosti je zelo zahtevna naloga in poteka že nekaj časa. Občinski svet bo o gradivu v prvi obravnavi razpravljal na seji ta mesec, drugo branje bo predvidoma decembra.

Pri pripravi predloga proračunov (za prihodnji dve leti) se srečujemo predvsem z dejstvom, da je sredstev za vse potrebe premalo. Čeprav to dejstvo samo po sebi seveda ne predstavlja posebne novosti, je načrtovanje porabe sredstev zato zelo zahtevno. V proračun tako umeščamo le tiste investicije, ki so po naši oceni najbolj upravičene (in se zanje tudi zadolžujemo) ali pa so sofinancirane iz različnih virov (EU, državi razpisi, razni skladi).

Stanje javne infrastrukture v lokalni skupnosti (od cest in komunalne opreme do vrtcev in šol) nam je poznano, znane so potrebe po vlaganjih v obnovo infrastrukture. Občinski proračun ima izrazito socialno noto, saj se precej sredstev namenja financiranju socialnih programov in tako tudi z javnimi sredstvi blažimo stiske posameznikov.

Pri tem nastaja vrzel med potrebo po blaženju socialnih stisk v skupnosti na eni strani in potrebam po financiranju investicij. Zavedamo se, da tako stiske posameznikov kot tudi slabo stanje javne infrastrukture predstavlja dolgoročno grožnjo – ob odsotnosti vlaganj se namreč stanje lahko še poslabša in so zato potrebna vlaganja v prihodnje še višja. Razkorak med potrebami in finančnimi zmožnostmi občinskega proračuna, ki nastaja, dolgoročno vodi v nevzdržnost občinskih financ. Za zdaj razkorak še lahko premoščamo …

Na področju vlaganj v infrastrukturo ima oskrba s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi vlaganji, vendar za zdaj še ni znano kaj bodo pokazale raziskave na zajetju Peričnik. Od ugotovitev raziskav (predvidoma bodo znane spomladi prihodnje leto) bodo odvisna nadaljnja vlaganja v sistem oskrbe z vodo. Za prihodnja leta načrtujemo nadaljevanja aktivnosti za obnovo in energetsko sanacijo šol in vrtcev. Še naprej bomo krepili vlogo Zdravstvenega doma Jesenice in s tem Občine Jesenice kot zdravstvenega središča regije, kar smo že pred leti zapisali v občinski strateški razvojni načrt.

Ob ugotovitvah zdravnikov in šolnikov o upadu gibalne učinkovitosti med mladimi v obdobju koronakrize bomo izraziteje spodbujali zdrav način življenja, promovirali šport in rekreacijo z željo, da mladi oblikujejo zdrav življenjski slog, ki jih bo nato spremljal skozi vse življenje. Zdrav način življenja namreč manjša potrebo po (dragi) zdravstveni oskrbi in po (dragih) zdravilih. Z vidika javnih financ je bolj smiselno, predvsem pa ceneje, danes vlagati v preventivne aktivnosti na področju zdravja, kot jutri financirati drago kurativo.

Število mladih v občini Jesenice se je v zadnjem desetletju precej znižalo. Če odhajajo mladi, odhaja naša prihodnost, sem že večkrat izpostavil. Pred desetimi leti je v občini živelo približno 2.100 mladih, starih od 19 do 26 let, lani 1.600. To pomeni, da se je povprečno število mladih v omenjenem starostnem obdobju zniževalo po 50 na leto. Prepričan sem, da so današnji mladi porok naše skupne prihodnosti, zato moramo narediti vse, kar je v naši moči, da bodo mladi ostali doma.

Eno najbolj izpostavljenih vprašanj v občini je pomanjkanje parkirnih površin. Postopki za ureditev parkiranja na območju dotrajanega hotela Pošte potekajo počasneje, kot si želimo. Vztrajamo pa, da mora Občina imeti glavno besedo pri urejanju prostora v tem delu mesta in je zato nakup propadajoče stavbe upravičen.

Proračunska vprašanja in dileme so številne. Osnutek proračunov za prihodnji dve leti bo ponudil nekaj odgovorov, vseh, žal, ne.

Prebrano 1280 krat Nazadnje urejano na četrtek, 07 oktober 2021 13:35

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...