Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

jul  2022 22

Znanje je osnova razvoja Jesenic in regije

 

Svet gorenjske regije in Razvojni svet gorenjske regije sta na junijski skupni seji sprejela Regionalni razvojni program (RRP) Gorenjske. RRP Gorenjske je skupni regionalni strateški razvojni okvir vseh gorenjskih občin za obdobje do leta 2027. Potrditev RRP Gorenjske na dveh najpomembnejših regionalnih organih odločanja je bil zgolj formalni zaključek več let trajajočega postopka oblikovanja in sprejemanja strateških razvojnih dokumentov in usmeritev za celotno Gorenjsko.

Na Jesenicah se zavedamo naših priložnosti in prepričan sem, da se bo občina Jesenice v prihodnje lahko uveljavila tudi kot izobraževalno središče.

RRP Gorenjske za razvojno obdobje, ki se je sicer začelo že lani, opredeljuje ključne izzive regije, znotraj katerih vsaka občina zase določa in uresničuje svoje lastne cilje. Strateško usmeritev regije povzema skupna vizija, ki opredeljuje, da bo na Gorenjskem zagotovljena »visoka kakovost bivanja za vse generacije v povezani, energetsko varčni in čisti alpski regiji!«

Prav je, da so strateški cilji in s tem povezana vizija postavljeni visoko. Pred nami so tako zelo zahtevne naloge in upam, da bomo ne le na Občini Jesenice, ampak v vseh gorenjskih občinah, našli prave poti za dosego postavljenih ciljev.

Le s skupnimi napori vseh občin se bo regija lahko enakomerno razvijala in zato morajo posamezne občine pri snovanju lastnih razvojnih usmeritev upoštevati, da so del širše regije.­­ Med razvojnimi prioritetami Gorenjske je namreč na prvo mesto postavljena »enakomerna razvita in poseljena regija«.

Kot je določeno v RRP se bo Gorenjska v prihodnje usmerjala v inovativno in trajnostno naravnano gospodarstvo, ponujala bo priložnosti za vse generacije, energetska bo varčna in čista regija, pa tudi dostopna in prometna varna regija ter odprta v svet.

Središče regije, Kranj, je največje mesto na Gorenjskem, občina Jesenice pa je kot občina z izrazito mestno podobo po številu prebivalcev za občino Škofja Loka tretja največja občina na Gorenjskem. Ta položaj želimo na Jesenicah ohraniti in ga še nadgraditi. Pri tem se zavedamo, da je znanje temelj vsakršnega, predvsem pa gospodarskega napredka, ki šele ustvarja temelje širšega družbenega razvoja.

Na Jesenicah smo ponosni na našo Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin (FZAB). V 15 letih delovanja je FZAB postala ena najpomembnejših izobraževalnih ustanov na Gorenjskem, uveljavila se je v Sloveniji in tudi preko meja. FZAB in s tem njena ustanoviteljica, Občina Jesenice, dokazujeta visoko raven zavedanja o pomenu znanja, hkrati izražata razumevanje razvojnih potreb in ambicij občine, regije in tudi države Slovenije. Za nas na Jesenicah (in tudi na Gorenjskem) je to ključno.

V luči razvojnih prizadevanj Gorenjske bomo tudi v prihodnje morali v občini Jesenice še naprej stremeti k višanju izobraževalnih standardov, ne le na fakultetni ravni. Gimnazija Jesenice se že vrsto let ponaša z lepimi uspehi maturantov in upam, da bo to tradicijo nadaljeval tudi Aljoša Erman, ki bo ravnateljevanje prevzel prvega septembra letos.

Na področju izobraževanja (in ustvarjanja novega znanja) je pred državo in lokalno skupnostjo izredno pomembna investicija v celovito prenovo Srednje šole Jesenice (SŠJ). Verjamem, da bo ravnateljici SŠJ Moniki Lotrič in njeni ekipi v sodelovanju z državo v prihodnjih letih uspelo ustvariti to, kar na Jesenicah čakamo že (pre)dolgo in da SŠJ spet postane ena najuglednejših srednjih šol na Gorenjskem.

Urejena in moderno opremljena Srednja šola namreč lahko pomembno prispeva k dvigu izobraževalne ravni. Hkrati s tem moramo na Jesenicah ohraniti smele načrte, da pridobimo še katerega od študijev na področju tehniških poklicev. Prepričan sem, da bodo rezultati prenove in celovite posodobitve Srednje šole pripomogle k višanju izobrazbe ter da se bodo (dolgoročno) uspehi pokazali tudi na področju gospodarstva.

In to je oziroma bo ostal eden ključnih naših ciljev, s katerim bomo tvorno pripomogli tudi k rasti in razvoju ter doseganju strateških razvojnih ciljev Gorenjske.

Prebrano 1083 krat Nazadnje urejano na četrtek, 28 julij 2022 13:54

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...