Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

sep  2022 30

"Večina odločitev je bila dobrih" - intervju z županom pred skorajšnjim iztekom mandata

Ob skorajšnjem zaključku mandata 2018-2022 objavljamo intervju novinarke Urše Peternel z županom Blažem Račičem. Intervju je bil objavljen v Jeseniških novicah št. 14/2022 (izid 30. 9. 2022).

Zaključujete svoj prvi županski mandat, kako gledate na opravljeno delo v zadnjih štirih letih? Če bi svoje delo morali oceniti z ocenami od 1 do 5, kakšno oceno bi si dali?

V mandatu, ki se izteka, sem kot župan sprejel vrsto odločitev – tudi zelo zahtevnih in med ljudmi nepriljubljenih. Zavedam se, da je nemogoče zadovoljiti pričakovanja vseh. Res pa je tudi, da smo v zadnjih več kot dveh letih živeli v razmerah, ki jim v zgodovini težko najdemo primerjavo. Kljub zahtevnemu obdobju, ki je za nami, sem prepričan, da je bila večina odločitev vendarle dobrih.

Na katere dosežke oziroma izpeljane projekte ste v zadnjih štirih letih najbolj ponosni?

Energetska sanacija javnih objektov je prinesla pomembne prihranke pri porabi energije, zlasti v šolah in vrtcih. Ob skokovitem naraščanju cen energije se je ta odločitev izkazala za smelo – nenazadnje se tudi cene oskrbe v vrtcih niso spremenile. To politiko nadaljujemo in se že gradi nova, energetsko varčno zasnovana telovadnica Osnovne šole Poldeta Stražišarja.

Zgrajena komunalna oprema in cesta na območju nekdanjih železarskih obratov, vzhodno od trgovine Lidl, za kar smo večino sredstev pridobili iz evropskih virov, omogoča razvoj in širitev podjetniških dejavnosti. To območje je bilo dolga leta zanemarjeno in neugledno. Dve investiciji na tem območju sta zaključeni, podjetja se pripravljajo na nove naložbe, hkrati se na Občini pripravljamo na nadaljnje posodobitve infrastrukture v poslovni coni.

Izpostavil bi tudi projekt participativnega proračuna Jes odločam. Prejeli smo številne predloge občanov za posodobitve v posameznih naseljih, kar je za nas zelo dragoceno. Večino za letos predvidenih projektov smo že izvedli, drugo polovico projektov bomo izvedli prihodnje leto. Sporočilo projekta je, da hočemo slišati predloge naših ljudi in jih vključiti v pripravo načrtov za investicije. Upam, da smo na ta način utrdili zaupanje v naše delo in s tem krepili zaupanje v lokalni skupnosti.

Nekatere naloge strateškega pomena smo začeli v tem mandatu in bodo zaključene v prihodnje obdobju: sprejeli smo prostorski načrt in tako omogočili, da bo Stanovanjski sklad RS lahko zgradil nova stanovanja pri TVD Partizan, ki jih težko čakajo mlade družine, s šolskim ministrstvom se pripravljamo na celovito prenovo Srednje šole Jesenice, z načrtovano obnovo železniške postaje prihodnje leto si obetamo nova parkirišča in dva nova podhoda pod železniškimi tiri, pridobili smo gradbeno dovoljenje za nadgradnjo dejavnosti zdravstvenega doma Jesenice.

Začela se je kurilna sezona, lani je veliko razburjenja in nenazadnje tudi socialnih stisk občanov povzročila podražitev ogrevanja. Za letošnjo jesen so obeti na globalni ravni še bolj pesimistični. Koliko bodo Jeseničani plačevali za ogrevanje to zimo, jih bo zeblo?

Še naprej bomo delali vse, kar je v naši moči, da ljudi ne bo zeblo, a lahko ne bo. Razmere na svetovnih trgih energije so izredne, cene energentov dosegajo rekordne ravni. Koncesionar Enos OTE zagotavlja, da bodo cene do konca leta ostale na ravni zadnje sezone. Občina bo z denarnimi pomočmi še naprej pomagala najbolj ranljivim družbenim skupinam ter s tem dopolnjevala sistem državnih pomoči. Upamo, da se čimprej konča vojna v Ukrajini, saj bi to bistveno omejilo rast cen energentov.

V prihodnje bo zagotovo treba okrepiti vlaganja v posodobitev vročevodnega omrežja, kar šele dolgoročno omogoča ustvarjanje prihrankov.

Močno se je zapletlo z največjo investicijo, obnovo Ruardove graščine. Kaj se dogaja trenutno in kakšni so načrti, boste obnovo dokončali?

Šele med obnovo se je izkazalo, da je objekt v precej slabšem stanju kot je sprva kazalo. Odkritje nevarne lesne gobe (solzivke) v stenah objekta je obnovo zavlekla in podražila. Bili smo pred težko odločitvijo. Če sanacije ne bi nadaljevali, bi se lesna goba še dodatno razrasla in ogrozila obstoj objekta in s tem državnega kulturnega spomenika. To bi terjalo odstranitev nevarnega objekta, kar bi bilo zahtevno in za Občino Jesenice kot lastnico tudi zelo drago. Ogroženo bi bilo tudi državno financiranje dejavnosti Gornjesavskega muzeja Jesenice pa tudi naši načrti za celovito ureditev Stare Save in razvoj turistične dejavnosti. Zato smo se odločili, da to fazo sanacije, za katero so zagotovljena sredstva v občinskem proračunu, zaključimo.

Ko bo lesna goba odstranjena, objekt statično saniran in vgrajena okna, predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta, bo v objektu treba stalno spremljati stanje. Strokovnjaki zagotavljajo, da bi na takšen način objekt na zaključek sanacije lahko počakal nekaj časa. Narediti moramo vse, kar je v naši moči. Dodaten čas nam daje možnost, da projekt še dodatno nadgradimo in razširimo možnosti za kandidiranje na različnih državnih in evropskih razpisih. Zgolj s sredstvi občinskega proračuna projekta sami ne bomo zaključili.

Veliko dela v zadnjih štirih letih ste morali nameniti problematiki Male Mežakle, smradu in kopičenju lahke frakcije. Kakšno je stanje trenutno?

Eden največjih izzivov je bil, kako z odlagališča Mala Mežakla odstraniti balirano lahko frakcijo, ki se je nabirala vrsto let ter omejiti problem smradu – oboje me je čakalo na začetku mandata. Ukrepi so terjali precej časa in naporov.

Z doseženim smo lahko zadovoljni: kup baliranih odpadkov se vztrajno zmanjšuje in bo pospravljen do konca leta, s tem bo rešen še problem smradu. Pričakujemo tudi skorajšnjo izdajo gradbenega dovoljenja za nadgradnjo odlagališča. Na ta način bomo vprašanje obdelave in odlaganja odpadkov dolgoročno rešili, kar je pomembno za celotno lokalno skupnost in za vse naše ljudi.

Veliko razburjenja med občani je povzročilo zaprtje bazena Ukova pred letošnjo poletno sezono. Kot izhaja iz objav občanov, si želijo mestnega bazena in ne dragega bazenskega kompleksa na Hrušici ob Savi. Kakšni so zdaj načrti s kopališčem, ali ostaja v mestu, ga boste obnovili?

Že najmanj 20 let je bila na Jesenicah javna skrivnost, da je bazen Ukova dotrajan. Poročilo, ki sem ga na mizo prejel tik pred poletno sezono, je govorice uradno potrdilo. Tveganje, da bi se zaradi dotrajanosti kateremu od otrok ali drugih obiskovalcev kaj zgodilo, je bilo preveliko – bazen je ostal zaprt, kar je sprožilo tudi kritike. Prepričan sem, da bi vsak odgovoren človek ravnal enako. Odločitev je bila težka, saj sem se zavedal širših posledic. A kar smo v dani situaciji morali narediti, smo naredili in zdaj vendarle teče postopek za izdelavo gradbene dokumentacije za celovito sanacijo bazena. Na ta korak je bazen čakal dolga leta. Zdaj je narejen.

Ni pa treba povsem zanemariti zamisli, da se ob reki Savi tik pod Hrušico celovito uredi večje zemljišče, ki je v lasti Občine in se ga nameni občanom ter turistom. Lokacija poleg izgradnje bazena omogoča postavitev glamping hišic in ureditev parkirišča za avtodome. Takšna rešitev ustvarja priložnost, da se združi moči z zasebnim investitorjem: občani pridobijo javno kopališče, omogoči se nadgraditev turistične ponudbe in ustvari višja dodana vrednost. To je bistvo te zamisli.

Mnoge razburja tudi dogajanje s pitno vodo, ki jo v večjem delu Jesenic pogosto morajo prekuhavati, poleg tega je voda tudi klorirana. Kje vidite rešitve?

Drži, da je bilo treba občasno vodo tudi prekuhavati. Naravna dogajanja so nepredvidljiva in lahko le omejujemo neposredne vplive na vodni vir, ki so v zadnjih letih, tudi zaradi klimatskih sprememb, vse pogostejši. Tudi zakonodaja se je glede nadzora vodnih virov zaostrila.

Da bi zmanjšali pogostost potrebnega prekuhavanja smo lani na območju zajetja Peričnik namestili opremo za spremljanje motnosti vode in vzpostavili daljinski nadzor. Izdelali smo tudi dokumentacijo za UV dezinfekcijo vode na zajetju Peričnik, ki bo nadomestila kloriranje vode. Po projektantski oceni je obnova vredna 580.000 evrov, a je bila edina ponudba izvajalca za izvedbo del, ki se je prijavil na prvi razpis, nerazumljivo visoka in vredna skoraj en milijon evrov. Toliko sredstev v občinskem proračunu ni bilo predvidenih. Razpis smo ponovili z namenom, da dobimo ugodnejše ponudbe. Sicer pa se skupaj s sosednjo občino aktivno pripravljamo tudi na posodobitve na vodovodu Završnica.

Strinjam se, da je treba vodovodno omrežje posodobiti in nadgraditi sistem za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo. Varna oskrba prebivalcev s pitno vodo namreč ostaja naša najpomembnejša zaveza.

Lokalne volitve bodo 20. novembra, boste ponovno kandidirali za mesto župana?

Zahtevne županske naloge sem se lotil s polno odgovornostjo, v štirih letih pa pridobil pomembne izkušnje. Še bolje sem spoznal naše ključne izzive. Skupaj s sodelavci smo postavili dobre temelje za naprej in oblikoval strateške usmeritve za prihodnje. Pred nami so zahtevni izzivi, na katere sem pripravljen. Za sodelovanje na tokratnih volitvah bom zbiral podpise podpore volivcev in bom kandidiral kot neodvisni kandidat. Na volitve se bom odpravil tudi z listo kandidatov za občinski svet, saj je za učinkovito delo celotne občine potrebna tudi jasna politična podpora v občinskem svetu.

Prebrano 1447 krat Nazadnje urejano na petek, 30 september 2022 14:05

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...