Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

Pišem županu - javne objave in odgovori Izpostavljeno

POŠILJATELJ: Tomaž Kozar, DATUM: 31. 8. 2023, ZADEVA: Parkirna mesta Koroška Bela

Spostovani,
Sem lastnik stanovanja na naslovu Cesta talcev 7 na Koroski Beli.
Vsa "okolica" razen bloka je v lasti obcine. Zanima me zakaj se ta okolica ne more, ob dogovoru, ponuditi v odkup lastnikom stanovanj naslova ali okoliskih sostanovalskih blokov ?
Bilo bi nam v veliko korist, da bi imeli lastniske parkirisca oziroma, ce to ni mogoce vsaj asfaltirano parkirisce. Iskreno, tezko mi je tudi gledat starejse obcane / sostanovalce v zimskih casih, ko ne-asfaltirano parkirisce zmrzne in sostanovalci se bojijo iti ven iz bloka.
Verjamem, da je se veliko takih blokov, ampak bi bil res hvalezen, da bi obcina nekaj delala na tem oziroma vsaj obvestila o potencialnih planih obcane.

Hvala vam in lep pozdrav,
Tomaz

ODGOVOR:

Spoštovani,
Občina Jesenice razume problematiko parkiranja na celotnem območju Koroške Bele, kot tudi v drugih delih občine, kjer je koncentracija prebivalstva visoka.
Zavedamo se, da je v preteklih letih število avtomobilov močno naraslo in primanjkuje parkirnih mest.
Ker delne rešitve parkiranja za posamezni objekt ali skupino objektov vnašajo v okolje le več konfliktov, je k problematiki parkiranja potrebno pristopiti celostno.

V kolikor je želja ob stanovanjskem bloku urediti dvorišče ali parkirišče, naj upravnik stavbe po sklepu etažnih lastnikov vloži vlogo za izdajo soglasja za predvideno ureditev.
Poseg se izvede na podlagi  soglasja Občine Jesenice, vendar v organizaciji lastnikov stanovanj, kakor tudi na stroške lastnikov stanovanj.
Naj opozorimo, da tudi v tem primeru lastniki stanovanj ne pridobijo ekskluzivne pravice parkiranja.

Glede na dejstvo, da pripadajoče površine k posameznim večstanovanjskim stavbam po večini še niso določene kot funkcionalna zemljišča, pa imajo etažni lastniki možnost, da po določilih Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na pristojno sodišče podajo predlog za določitev pripadajočega zemljišča. Predlog prav tako vloži upravnik, ki ga lastniki stanovanj za to pooblastijo.
Občina Jesenice bo v postopku sodelovala kot stranka.
Pripadajoče zemljišče  določi sodišče. Le to postane last etažnih lastnikov, ki ga samostojno urejajo in z njim upravljajo, ter tudi sami določijo režim parkiranja za lastne potrebe.

S spoštovanjem,

Mag. Valentina Gorišek
Vodja Oddelka za okolje in prostor


POŠILJATELJ: Matjaž Kunšič, DATUM: 20. 8. 2023, ZADEVA: Ureditev prometa skozi Jesenice

Spoštovani!

Že kar nekaj poletij je za nami, mi Jeseničani pa še kar nimamo urejenega prometa skozi mesto zaradi tujcev, ki preskakujejo kolono od izvoza Lipce- uvoza Hrušica.
Lepo bi bilo, da se to enkrat za vselej reši na način, ki bo občanom všečen in nas ne bo omejeval v gibanju med temi enormnimi prometnimi kolapsi.
Obenem bi blo potrebno vse table, ki označujejo dovoljenje samo za lokalni promet opremit tudi z v napisi nemščini in angleščini.
V upanju, da se najde ustrezna rešitev, vas pozdravljam in želim še naprej uspešno delo
Matjaž Kunšič
Jesenice

ODGOVOR:

Spoštovani,
posredujemo vam odgovore pristojnih institucij.
Lep pozdrav.
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Od:    Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pozdravljeni, 
v prilogi 1548_001.pdf vam pošiljamo odgovor na vaše pisanje z dne 21. 8. 2023. 

s spoštovanjem, 

Od:    Gregor Jarkovič, vodja skupne občinske uprave, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Pozdravljeni, 

Zastoji in zgoščen promet so se na Jesenicah začeli pojavljati že pred leti, kar je bilo takoj zaznano kot problem. S tem smo se na MIR-u in Občini takoj začeli zelo resno in analitično ukvarjati. Do danes smo skupaj z Občino s postavitvijo dodatne prometne signalizacije, na podlagi izkušenj, predvsem pa na podlagi sodelovanja s Policijo in DARS-om dosegli, da se skozi Jesenice povečan tranzitni promet občuti minimalno in še to le takrat, ko je Bled/Bohinj v popolnem prometnem kolapsu, na AC pa preko 10 km kolone. V tem času se vse razpoložljive patrulje trudijo promet zadržati na AC in izven lokalnih koridorjev.  
Mislim, da je popolnoma razumljivo, da je takrat tudi skozi Jesenicen zgoščen promet, saj regulacije prometa ni mogoče izvajati lokalno, ker se posledice hitro kažejo v celotni regiji.  

V času prometnih konic MIR nadzira lokalne povezave, ki so ves čas prevozne, prav tako pa omejitve vnašamo v navigacijske sisteme, in tako dodatno omogočimo, da te ceste ostanejo bolj proste za lokalni promet. 

Torej, smatramo da je tranzitni promet, glede na okoliščine in infrastrukturo, dobro reguliran in izjemno omejen, kar si štejemo kot uspeh skupnih ukrepov Policije, MIR-a, DARS-a in Občine. Torej, nikakor ne gre za t.i. "enormne prometne kolapse", saj je promet skozi Jesenice, tudi če so v okolici stoječe kolone,  praktično celotno sezono tekoč.  

Seveda pa je dejansko nemogoče zagotoviti 100% spoštovanje zapor in prometne signalizacije v vsakem trenutku.  Nenazadnje, pa je glede na razmere v prometu in viške poletne sezone, na mestu opozoriti na strpnost v prometu.  

https://www.youtube.com/watch?v=RXil3FDpY3c

https://www.youtube.com/watch?v=lJjHeEHyu6k

Lep pozdrav.


POŠILJATELJ: Marina, DATUM: 20. 6. 2023, ZADEVA: Parkirnina na Dobravi

Zanima me ali bomo občani dobili možnost parkirnja po urah?Včasih kakšen potep traja več kot 1.30 min,za kakšno uro dlje moraš kupiti celodnevni parkirni listek.
Lp Marina

ODGOVOR:

Spoštovana,

brezplačno parkiranje do 1,5 ure je namenjeno predvsem obiskovalcem pokopališča, za parkiranje nad 1,5 ure pa se, kot ste navedli, kupi celodnevni parkirni listek. Plačilo parkirnine po urah ni predvideno.

Lep pozdrav,

Župan občine Jesenice
mag. Peter Bohinec


POŠILJATELJ: Jure Krašovec, DATUM: 10. 6. 2023, ZADEVA: PP in Kres (Koroška Bela)

Pozdravljen g. zupan,

Zanima me, zakaj obcina Jesenice sploh izvaja participativni proracun za letosnje leto, obenem pa izvajanje lanskoletnega ne realizirate? Receno je bilo, da bo rekreacijski center Kres urejen se letos, pa se to pac ni (in kot berem se niti ne bo) realiziralo. Kako si potem predstavljate, da bomo obcani podajali predloge in sodelovali, ce tudi tisto, kar je bilo predlagano/izglasovano/potrjeno ne uredite?

ODGOVOR:

Spoštovani,

projekt ureditve degradiranega igrišča Kres na Blejski Dobravi je bil v skladu s potrditvijo projekta v participativnem proračunu za leti 2022/2023 uvrščen v proračun Občine Jesenice za leto 2023, o čemer je bil predlagatelj tudi obveščen. Projekt je še vedno v proračunu, tako kot je načrtovan, in sicer v vrednosti 20.000 €, kar je tudi sicer maksimalni znesek za projekt, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.
Dejstvo pa je, da omenjeni projekt ne predstavlja kompletne ureditve območja Rekreacijskega centra Kres. Glede na to, da je bilo območje v letu 2022 dano v upravljanje Zavodu za šport Jesenice, je ta izdelal dokument, imenovan Dokument identifikacije projekta, katerega predmet pa je celostna ureditev celotnega območja RC Kres. Ta je ocenjena na 136.000 €. Medtem ko za celotno ureditev projekta do višine 136.000 € v tem trenutku nimamo zagotovljenih sredstev, pa je projekt, predlagan v okviru participativnega proračuna, kot že omenjeno, v letošnjem letu uvrščen v proračun Občine Jesenice v višini 20.000 € in izvedba v tej višini ni sporna.

Župan občine Jesenice
mag. Peter Bohinec


POŠILJATELJ: Bogdan Bricelj, DATUM: 30. 4. 2023, ZADEVA: Prometni kaos na Poljanah in Dobravi

Spoštovani gospod župan,

zanima me, kako bo Občina Jesenice ukrepala proti prometnemu kaosu, ki se še posebej ob nedeljah, praznikih in prostih dneh pojavlja na relaciji Vintgar - Blejska Dobrava - Jesenice. Brezštevilni avtobusi turistov vozijo na tej relaciji 20km/h, skozi Dobravo 3 km/h. Parkirišče pri pokopališču je popolnoma zatrpano z avtobusi. Osebni avtomobili sploh ne morejo mimo. Nikjer na tej relaciji se avtobus ne more normalno srečati z osebnim avtom brez ustavljanja.  Vse te ceste so tako ozke, da bi jih bilo treba zapreti za vse avtobuse razen rednih.

Ves ta kaos so povzročili Gorjanci z zaprtjem peš prometa skozi Vintgar v obe smeri. Tako sedaj avtobusi peljejo turiste v Gorje, potem jih hodijo iskat na Dobravo, da si turist ne bi preveč obrabili nog. Mnogi avtobusi peljejo direktno z avtoceste čez Poljane.

Če Gorjanci že pobirajo vso smetano pri pobiranju vstopnine v Vintgar in ne vedo, kako naj si razdelijo dobičke, naj še poskrbijo za potrebno infrastrukturo za dostop do soteske.

ODGOVOR:

Spoštovani,

Občina Jesenice v zadnjih nekaj letih območju Blejske Dobrave v povezavi z obiskom soteske Vintgar posveča veliko pozornosti. Blejska Dobrava namreč predstavlja dostop do soteske, ki se ga vedno bolj zavedajo tudi turisti, ki obiskujejo sotesko. Po eni strani je to za nas prednost, ki jo skušamo izkoristiti v povezavi z razvojem turizma, po drugi strani pa se zavedamo, da to, seveda, predstavlja tudi določene posledice, predvsem na lokalno okolje, ki jih je treba nasloviti. Tako je že nekaj let vzpostavljen režim parkiranja na parkirišču tako, da po eni strani ne vpliva na obiskovalce pokopališča, hkrati pa onemogoča dolgotrajno parkiranje in kampiranje za obiskovalce Vintgarja. Pozornost posvečamo tudi okolici dostopa do soteske (WC, urejanje poti itd.). Medobčinski inšpektorat in redarstvo omenjeno območje in promet redno nadzoruje, nadzori pa so v času turistične sezone še poostreni. S TD Gorje smo glede soteske Vintgar vseskozi v kontaktu. Dogovorjene so tudi skupne aktivnosti in ukrepi, ki so s strani TD Gorje v določeni meri tudi sofinancirane, saj se zavedamo, da je obisk soteske ter režim dostopa do le-te stvar obeh občin, zato je sodelovanje nujno. Pri tem pa bomo na Občini Jesenice seveda tudi naprej skrbeli, da bodo lokalni prebivalci čutili čim manj posledic.

Župan občine Jesenice
mag. Peter Bohinec


POŠILJATELJ: Igor, DATUM: 4. 4. 2023, ZADEVA: Hokejska dvorana

Pozdravljeni
Zanima me ali imate v planu renovirati ledeno ploskev v hali. Kajti večkrat se voha amoniak in tudi ograda je dotrajana. Glede na to da se oz. ste bil predsednik hokejskega kluba in glede na to da je tradicija hokeja na Jesenicah ogromna in se je ne bi smelo tako uničiti, bi se spodobilo da bi bilo to prioriteta v vašem programu. 

Lp Igor

ODGOVOR:

Spoštovani,

Občina Jesenice je z rebalansom proračuna za leto 2023, ki ga je obravnaval in potrdil Občinski svet na svoji 3. redni seji dne 9. 3. 2023, zagotovila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe obnove ledene ploskve v Športni dvorani Podmežkala (vključno s potrebnimi posegi v strojnici). Nosilec aktivnosti je Zavod za šport Jesenice, ki je tudi upravljavec dvorane. V okviru zagotovitive projektne dokumentacije bodo upoštevani tudi veljavni standardi glede igrišča ter tudi glede hokejske ograde. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije bo možno pristopiti k nadaljnjim aktivnostim v zvezi z izvedbo posegov (ter predhodno tudi zagotoviti sredstva za ta namen).

Župan občine Jesenice
mag. Peter Bohinec


POŠILJATELJ: Ksenija Čop, DATUM: 4. 4. 2023, ZADEVA: Plezalna stena

Spoštovani !

Kratko vprašanje. Zakaj se plezalne stena ne zgradi v kulturnem domu na Hrušici. Interes za to dejavnost je velik , a sedanja lokacija je premajhna .
Hvala lepa za odgovor in lp
Ksenija Čop

ODGOVOR:

Spoštovana gospa Čop,

dvorana Kulturnega doma Hrušica je sicer namenjena tudi športnim dejavnostim, vendar pa za to, da bi bila plezalna stena dejansko funkcionalna, veljajo določeni parametri, ki jih v dvorani Kulturnega doma Hrušica ni mogoče zagotoviti. Obnova dvorane se izvaja po projektni dokumentaciji in gradbenem dovoljenju, v katerih plezalna stena ni bila predvidena, niti za to do sedaj ni bilo izraženega predloga. Smo pa ravno lani obstoječo plezalno steno, ki je urejena na Tržnici Stara Sava, nadgradili še z balvansko plezalno steno, za kar smo uspešno kandidirali tudi na javnem razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vem, da je plezanje šport, za katerega se tudi na Jesenicah sploh v zadnjih letih kaže velik interes, zato bo mogoče v prihodnost treba razmisliti še o kakšni dodatni lokaciji, a ker smo ravno zaključili z ureditvijo balvanske stene v Tržnici Stara Sava, za zdaj tega ne načrtujemo.

Lep pozdrav,

mag. Peter Bohinec
Župan občine Jesenice

Prebrano 292 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 04 september 2023 10:59

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...