Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

jan  2024 19

Županov kotiček januar 2024

mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice mag. Peter Bohinec, župan občine Jesenice

V začetku leta nas je v noči s 5. na 6. januarja presenetila poškodba vodovodnega omrežja. Polomila se je cev na distribucijskem vodovodu Peričnik, in sicer ob platoju Karavanke, med servisno cesto, ki poteka do poslovnega objekta Darsa, in priključkom na avtocesto. Jeseniško javno komunalno podjetje Jeko je s sistemom obveščanja preko javnih občil in SMS-sporočil začel tudi obveščati javnost in prizadete občanke in občane. Aktiviral je svojo gradbeno enoto, ki je začela aktivnosti odprave poškodbe.

Delo servisne ekipe in sam izkop sta potekala na zahtevnem terenu. Neposredno nad vodovodom sta namreč telekomunikacijski in napetostni kablovod, nadzemno pa ob lokaciji vodovoda poteka tudi vročevod, ki je dodatno oteževal dostop. Izkop gradbene jame je trajal od 3. ure do 16.30. Na južni strani je bila gradbena jama globoka 5,7 metra, na severni strani ob servisni cesti pa 3,1 metra. Dolžina izkopa, ki je bila potrebna za zamenjavo celotne dolžine poškodovane cevi, je znašala 8 metrov. Delo je oviral dež, ki je povzročil posipanje materiala v gradbeno jamo. Zaradi inštalacij ni bilo mogoče gradbene jame učinkovito razpreti. V večernih urah je bila okvara odpravljena in sledilo je spiranje cevi ter dezinfekcija sistema pred polnjenjem rezervoarja Pejce.

V torek, 9. januarja 2024, se je poškodba na omenjenem odseku ponovila, tokrat sto metrov višje. Ker predstavniki Jeka niso mogli natančno oceniti obsega poškodbe in koliko časa bodo potrebovali, da jo sanirajo, sta bili aktivirani Gasilsko-reševalna služba Jesenice in Civilna zaščita. Gasilci so z okoliškimi kolegi polnili rezervoarja Pejce in Ukova.

Kaj lahko rečem na vse to? Ne želim metati peska v oči niti vam niti sebi in obljubljati nemogoče. Na kratki rok kaj dosti namreč ni možno storiti, saj vsaka večja investicija zahteva svoj čas, potreben za izvedbo vseh upravnih postopkov, ki jih je treba izvesti pred začetkom gradnje in za izvedbo gradbenih del.

Kot navajajo v podjetju Jeko, je distribucijski vodovod Peričnik na nekaterih odsekih žal resnično dotrajan. Zgrajen je bil namreč pred skoraj 60 leti. Izvedba večjih investicij je zato možna le ob zagotovitvi dodatnih sredstev, saj redna sredstva, ki jih občina zaračunava Jeku kot najemnino za infrastrukturo, dano v najem, in se v celoti vračajo v obnovo vodovoda, zadoščajo zgolj za redna investicijsko-vzdrževalna dela. Občina Jesenice je nekatere dele vodovoda že obnovila, na ostalih odsekih je transportni vodovod večinoma še v prvotni izvedbi. Te stare cevi so z vidika mehanske odpornosti problematične, zato prihaja do pogostih okvar na vodovodnem omrežju, ki smo jim bili priča v preteklih dneh.

Občina Jesenice skupaj z Jekom izvaja kar nekaj aktivnosti, ki bodo imele neposreden vpliv na oskrbo s pitno vodo iz sistema Peričnik, kar pa ne pomeni, da bodo težave v celoti odpravljene. Trenutno je v teku investicija za vgradnjo UV dezinfektorja na vodnem viru Peričnik, o kateri so dodatne informacije na razpolago tudi na občinski spletni strani.

Investicija bo zaključena v letu 2024, imela pa bo vpliv predvsem na kakovost pitne vode. V izdelavi je projektna dokumentacija za obnovo vodohrana Belo Polje ter projektna dokumentacija za obnovo vodohrana Pejce. Projektna dokumentacija naj bi dala odgovor na to, ali obstajajo možnosti za obnovo in hkratno povečanje zmogljivosti vodohrana Pejce na obstoječi lokaciji ali bo potrebna izgradnja novega vodohrana na drugi lokaciji. S povečanjem zmogljivosti vodohranov bi se povečale zaloge vode in zato tudi čas nemotene oskrbe s pitno vodo kljub morebitni prekinitvi dotoka v vodohran zaradi odprave okvar na cevovodih.

Upam, da do takrat tovrstnih okvar na našem vodovodnem omrežju kljub vsemu ne bo veliko. Če se bo zgodil podoben primer, kot se je, pa bo jeseniška Civilna zaščita še naprej skrbela, da občani ne boste ostali brez pitne vode. Sam pa bom poskrbel, da boste kar se da hitro obveščeni o vseh pomembnih informacijah, povezanih z morebitnimi težavami in potekom sanacije.

Prebrano 357 krat Nazadnje urejano na petek, 19 januar 2024 10:43

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...