Javna naročila

apr  2019 16

Energetska sanacija strehe in fasade na OŠ Toneta Čufarja

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), naročnik:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

telefon: 04/5869 200

FAX: 04/5869 270

spletna stran: http://www.jesenice.si

matična številka: 5874335000

Davčna številka:  SI39795888

Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

 

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradenj po  odprtem postopku za Energetsko sanacijo strehe in fasade na OŠ Toneta Čufarja.

 

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

naslov naročila

Energetska sanacija strehe in fasade na OŠ Toneta Čufarja

vrsta postopka

Odprti postopek

področje

splošno področje

mesto objave

Portal javnih naročil

Številka objave na Portalu

javnih naročil

JN002353/2019-B01

predmet naročila

gradnje

variantne ponudbe

niso dopustne in se ne bodo upoštevale

rok veljavnosti ponudbe

10.09.2019

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

Ponudniki lahko ponudijo izvedbo gradenj, ki je predmet javnega naročila, v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ne morejo ponuditi, saj javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

 

 

S spoštovanjem!

                                                                                                                                               Blaž Račič

                 ŽUPAN

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 16.04.2019
  • Veljavno do: 13.05.2019
Prebrano 1127 krat Nazadnje urejano na torek, 07 maj 2019 13:09