Javna naročila

dec  2019 02

Vzdrževanje CR in SSN v občini Jesenice v letih 2020 in 2021

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3a (Uradni list RS, št. 91/15 in spr.), naročnik:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

telefon: 04/5869 200

FAX: 04/5869 270

spletna stran: http://www.jesenice.si

matična številka: 5874335000

Davčna številka:  SI39795888

Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo:

Podatki o naročilu:

naslov naročila

Vzdrževanje CR in SSN v občini Jesenice v letih 2020 in 2021

vrsta postopka

Naročilo male vrednosti

področje

splošno področje

mesto objave

Portal javnih naročil

Številka objave na Portalu

javnih naročil

JN008356/2019-W01

predmet naročila

storitve

variantne ponudbe

niso dopustne in se ne bodo upoštevale

Rok za oddajo ponudb

16.12.2019 do 10. ure

Javno odpiranje ponudb

16.12.2019 ob 11. uri

rok veljavnosti ponudbe

14.04.2020

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

 

S spoštovanjem!

 

 

Blaž Račič

                    ŽUPAN

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 02.12.2019
  • Veljavno do: 16.12.2019
Prebrano 818 krat Nazadnje urejano na torek, 25 februar 2020 15:18

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave