Javna naročila

dec  2012 19

Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice

Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice

izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

ki ga objavlja naročnik:

OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice,Slovenija

telefon: +38645869200; Telefax: +38645869270

Opis del: 

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 1. sklop vključuje izgradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle

Razpisno dokumentacijo za projekt:

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN NADGRADNJA TER REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI JESENICE - izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle

sestavljajo naslednji dokumenti:

POGLAVJE 1

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

POGLAVJE 2

POGODBA

POGLAVJE 3

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

POGLAVJE 4

PONUDBENI PREDRAČUN

POGLAVJE 5

OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Za kakršnakoli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zastavite vprašanja na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/) najpozneje osem (8) dni pred rokom za prejem ponudb.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo vam bomo posredovali na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.

Ponudbe morajo biti sestavljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim naročilom.

Izvajanje razpisanih del bo trajalo predvidoma 855 dni (maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo – 28 dni, izgradnja 402 dni, od izgradnje do izdaje potrdila o izvedbi 425 dni).

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje vod; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje je 69,97:12,35.

Vašo ponudbo in garancijo za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 28.01.2013, do vključno 10:00 ure po lokalnem času na naslovu naročnika OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Odpiranje ponudb bo javno, dne 28.01.2013, ob 11.00 uri po lokalnem času, v prostorih naročnika Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Ponudbe bo odprla strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb, ki bo imenovana za to priložnost.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 19-12-2012
  • Veljavno do: 28-01-2013
Prebrano 4090 krat Nazadnje urejano na sreda, 15 maj 2013 10:00