Javne objave

Jun  2015 23

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe št. 371/23 k.o. 2175

Številka: 478-33/2015

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine (stavbnega zemljišča) s parc. št. 371/23 k.o. 2175 Jesenice (ID 6185182), ID znak 2175-371/23-0, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (stavbnega zemljišča) s parc. št. 371/23 k.o. 2175 Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

OBČINA JESENICE
ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1158 krat