Javne objave

dec  2015 04

Javno naznanilo o ukinitvi statusa javnega dobra

Številka: 478-27/2015

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 80/99 in spr., v nadaljevanju ZUP), v zadevi izvzema nepremičnine iz javnega dobra, naslednje

J A V N O   N A Z N A N I L O

Z dnem 04.12.2015 se na oglasno desko Občine Jesenice, Oddelka za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, Jesenice, izobesi odločba, št. 478-27/20156, z dne 03.12.2015,  o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 422/1 k.o. 2172 – Hrušica (ID 4981329).

 

           Polona Smolej, univ. dipl. prav.
             Višji svetovalec III

Prebrano 2029 krat Nazadnje urejano na petek, 04 december 2015 08:29