Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

sep  2016 23

Obvestilo občanom obveznosti priklopa odpadnih vod na javno kanalizacijo

Spoštovani občani občine Jesenice!

V zadnjih letih v občini Jesenice poteka pospešena izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih voda na čistilno napravo. Na območjih, kjer je kanalizacija zgrajena, je priključitev ali preureditev priključka na javno kanalizacijo obvezna za vse objekte. Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo očisti in odstrani ali izključi iz sistema, odpadne vode pa direktno spelje v javno kanalizacijo. Priključitev objekta se opravi na podlagi pisnega soglasja izvajalca z upoštevanjem pogojev, navedenimi v soglasju.

Lastniki in uporabniki objektov, ki še niso priključeni na javno kanalizacijo, so dolžni ta priklop izvesti v roku 6 mesecev od takrat, ko je za to dana možnost in/ali od takrat, ko so bili s strani izvajalca javne službe o tem obveščeni in pozvani k izvedbi priključka.

Glede na obveznost priključitve pozivamo lastnike in uporabnike objektov, na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, priklop pa še ni izveden, da to storijo čim prej, najkasneje pa v roku 6 mesecev oziroma do 31. marca 2017.

Za vse dodatne informacije so vam v okviru delovnega časa na voljo:

  • Občina Jesenice - 04 5869 214 (kanalizacija)
  • JEKO-IN, d.o.o., Jesenice - 04 5810 482 (soglasje, priklop,…)
  • MIR Jesenice - 04 5869 301 (inšpekcijski postopek)

S spoštovanjem!

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Direktor, Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

Občina Jesenice, Župan, Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 3221 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 20 julij 2020 15:17

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave