Javne objave

okt 2017 27

Ukinitev statusa javnega dobra

Številka: 478-62/2017

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, po uradni dolžnosti in na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice, 23. člena Zakona o graditvi objektov ter pooblastila št. 020-1/05 z dne 2.10.2017, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, izdaja naslednjo:

ODLOČBO

1.    Nepremičninama z ID znakom parcela 2174 594/5 in z ID znakom parcela 2174 594/6 se ukine status javnega dobra.

2.    Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah z ID znakom:

  • parcela 2174 594/5 in
  • parcela 2174 594/6

vknjiži lastninska pravica v korist in na ime pravne osebe:

OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, matična številka: 5874335000,

v deležu do celote (1/1).

Prebrano 1607 krat Nazadnje urejano na torek, 21 november 2017 10:06

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave