Javne objave

feb  2019 05

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice

Številka:  014-27/2017

Na podlagi 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice poziva člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje – zamenjavo enega (1) predstavnika Občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« Svet javnega zavoda sestavlja 9 članov, in sicer pet predstavnikov ustanovitelja, en predstavnik delavcev javnega zavoda in trije predstavniki izvajalcev letnega programa športa občine Jesenice. Od petih predstavnikov ustanovitelja so štirje predstavniki s področja športa in en predstavnik z drugih področij dela z mladimi. Mandatna doba članov Sveta javnega zavoda traja štiri leta, teči pa prične z dnem konstituiranja Sveta javnega zavoda.

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 22. redni seji dne 21. 9. 2017 v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice imenoval predstavnike občine Jesenice, ki se jim mandat izteče leta 2021. Ker je ena predstavnica ustanovitelja dne 29.1.2019 podala izjavo, da odstopa z mesta članice Sveta zavoda, je potrebno izvesti postopek njene razrešitve in imenovati novega predstavnika ustanovitelja za čas izteka mandata sedanjemu Svetu javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis
  • navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša predlog kandidature
  • osebne podatke predlaganega kandidata/kandidatke
  • podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata/kandidatke
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata/kandidatke
  • soglasje o uporabi osebnih podatkov kandidata/kandidatke (priloga 1) ter
  • obrazložitev in utemeljitev predloga (priloga 2) – v obrazložitve navedite delovne izkušnje kandidata/kandidatke, poznavanje poslovanja javnega zavoda, poznavanje področne zakonodaje ter druge reference zaradi katerih je kandidat/kandidatka primeren za opravljanje funkcije v svetu javnega zavoda.

Rok za oddajo predlogov je do vključno ponedeljka, 25. 2. 2019.

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom »Predlog za imenovanje - zamenjavo predstavnika Občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Zavod za šport Jesenice«.

Kontaktna oseba za javni poziv je Mojca Levstik, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št.: (04) 586 92 33.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Vera PINTAR, l.r.

Prebrano 1288 krat Nazadnje urejano na četrtek, 07 marec 2019 08:50

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave