Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

jun  2019 27

Sklep za podaljšanje roka javnega razpisa

Številka:  410 – 10 / 2019 – 9

Na podlagi 7. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske programe v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014 in sprem.), sprejemam naslednji

SKLEP

  1. Rok za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela v društvih in nevladnih organizacijah v letu 2019 se podaljša do vključno dne 2. 7. 2019.
  2. Podaljšanje roka prijave na Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela v društvih in nevladnih organizacijah v letu 2019 se objavi na spletni strani Občine Jesenice dne 27. 6. 2019.
  3. Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

     ŽUPAN
Blaž Račič

Prebrano 1526 krat Nazadnje urejano na torek, 30 julij 2019 13:19

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave