Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

apr  2022 08

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Številka: 478-16/2022
Datum: 8.4.2022

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2637 370/5, v izmeri 1588 m2; najnižja ponudbena cena znaša 17.785,00 EUR. Nepremičnina dejansko v naravi predstavlja »funkcionalne« površine okoli zgornje postaje žičnice Španov vrh. Pri predmetni nepremičnini je v korist lastnika nepremičnine z ID znakom: parcela 2637 370/6 (zgornja postaja žičnice Španov vrh) v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost hoje in vožnje z vsemi motornimi vozili.

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. V primeru izraženega interesa več oseb bodo opravljena pogajanja.

Po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je pri nepremičnini z ID znakom: parcela 2637 370/5 vknjižena pogodbena predkupna pravica v korist Športnega centra Španov vrh d.o.o..

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice oziroma po pridobitvi izjave predkupnega upravičenca. Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Plačilo stroškov izvedbe pravnega posla se natančno uredi v prodajni pogodbi.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št. (04) 5869 280.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 316 krat Nazadnje urejano na petek, 08 april 2022 14:15

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave