Javne objave

feb  2013 26

Poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva daljinskega ogrevanja

Na podlagi 32. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Ur. list RS, št. 127/06) Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, objavlja

POZIV
promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v občini Jesenice

1. Naročnik:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

2. Predmet poziva

Predmet poziva je pridobivanje vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo pri opravljanju izbirne občinske gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v občini Jesenice.

3. Objava

Javni poziv je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Jesenice.

4. Oblika javno-zasebnega partnerstva

S tem pozivom Občina Jesenice ne prejudicira oblike javno-zasebnega partnerstva oziroma vsebine odločitve in akta o javno-zasebnem partnerstvu.

5. Pravna podlaga

Temeljna pravna podlaga za objavo tega poziva je 32. člen Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Ur. list RS, št. 127/06)  in ostale določbe, ki se nanašajo na izvedbo predhodnega postopka.

6. Informacije o izbirni občinski gospodarski javni službi

Projekt zajema izvajanje izbirne občinske gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja na območju občine Jesenice, kateri lahko vključuje proizvodnjo toplote in distribucijo toplote za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Občina Jesenice je v projekt pripravljena vložiti osnovna sredstva obstoječega vročevodnega omrežja. Za proizvodnjo toplote Občina Jesenice nima na razpolago svojega zemljišča. Informacije o stanju daljinskega ogrevanja in informacije, ki so potrebne za pripravo tehnično tehnološkega dela in ekonomskega dela vloge lahko ponudniki pridobijo na Komunalni direkciji Občine Jesenice.

7. Zahtevana vsebina in oblika vloge o zainteresiranosti

Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno-zasebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva v obliki javno-zasebnega partnerstva.

Dokumentacija, ki jo občini predloži zainteresirana oseba mora obvezno vsebovati naslednje vsebinske elemente :

  • predlog oblike javno-zasebnega partnerstva,
  • predlog obsega javno-zasebnega partnerstva,
  • analizo razvojnih možnosti projekta in sposobnosti zainteresirane osebe,
  • prikaz ocenjene vrednosti investicijskih vlaganj ter predvidene finančne konstrukcije z viri,
  • obseg in vrsta sredstev za izvajanje javno-zasebnega partnerstva (osnovna sredstva in število zaposlenih) in možnosti za vključitev obstoječih,
  • tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
  • ekonomsko oceno projekta v obliki analize stroškov in koristi,
  • časovni načrt izvajanja projekta,
  • oceno prihodkov in stroškov v času izvajanja projekta,
  • pričakovani donos na vložen kapital.

Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti pripravljena v skladu z določbami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06 in 54/10), ki opredeljujejo vsebino investicijskega programa.

8. Način oddaje vloge

Vloge o zainteresiranosti lahko ponudniki posredujejo v zaprti ovojnici na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice s pripisom: Ne odpiraj - Vloga o zainteresiranosti JZP GJS daljinsko ogrevanje.

9. Rok oddaje vloge

Rok za oddajo vlog je 29.3.2013, najkasneje do 12.00 ure na sedežu Občine Jesenice. 

10. Informacije o javnem pozivu

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko ponudniki zaprosijo po e-pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Vprašanja lahko zainteresirane osebe postavijo najkasneje do 25.3.2013.

Občina Jesenice
Tomaž Tom Mencinger
Župan

Prebrano 3112 krat Nazadnje urejano na četrtek, 18 april 2013 12:56