Javne objave

okt 2013 23

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 122-42/2008

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012,24/203), Občina Jesenice  objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, kot solastnica nepremičnine (stanovanja) z ID znakom 2178-488-15, in sicer v deležu 2809/50000, bo z Božidarjem Dergancem, Cesta talcev 7, Jesenice sklenila Prodajno pogodbo za stanovanje z ID znakom 2178-488-15 – posamezni del št. 15 v stavbi 488 k.o. 2178 – Koroška Bela.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

ŽUPAN OBČINE JESENICE
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1892 krat