Javne objave

Sep  2014 01

Namera o oddaji poslovnega prostora v objektu Cesta maršala Tita 78 a Jesenice v najem

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v objektu Cesta maršala Tita 78 a, Jesenice, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu septembru 2014 oddala v najem poslovni prostor v objektu Cesta maršala Tita 78 a, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor oddala v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Prebrano 1933 krat