Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine.

Za oddajo v najem nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1623/13, v izmeri 308 m2. Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče  pri stanovanjski hiši z ID znakom 2175 1623/12 , na naslovu Cesta Toneta Tomšiča 101, 4270 Jesenice).

Za najem poslovnega prostora v prvem nadstropju poslovne stavbe z ID znakom: stavba 337, na naslovu Hrušica 55a,  v izmeri 12,30 m2 in sicer za izvajanje poslovne dejavnosti.

Za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2175 1410, parcela 2175 1331/0, parcela 2175 1387/3 in parcela 2637 271/1.

Za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2175 1644, 1652,  1921, 1968, 1971, 1603/21, 1603/3, 1603/22, 1603/8, 1678/9, 1678/10,  1869/1, 1911/5, 2046/13, 2051/2, 2052/2, 2053/2, 2054/2, 2055/2, 2056/2, 2057/2.

Za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) s parc. št. 158/3, 165/3, 165/4, 165/5, 166/1, 182/1, 211/1,  522/9, vse k.o. 2175 Jesenice in dela nepremičnine (posamezen vrt) s parc. št. 866/5 k.o. 2638 Podmežakla.  

Za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2172 252/4, parcela 2172 265/4, parcela 2172 273/1, parcela 2172 279/1, parcela 2172 317/2, parcela 2172 317/7, parcela 2172 322/2, parcela 2172 322/9, parcela 2172 323/9, parcela 2172 33/6, parcela 2172  333/1, parcela 2172 35/14, parcela 2172 35/12 in parcela 2172 422/3.

Številka: 3520-1/2024-27
Datum: 19.3.2024

Občina Jesenice na podlagi 9., 52. in 68. člena, v povezavi s 57. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 78/23  v nadaljevanju ZSPDSLS-1), in 19. člena, v povezavi z 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), na pobudo družbe Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, objavlja

Številka: 3520-1/2024-26           

Datum: 19.3.2024

Občina Jesenice na podlagi 9., 52. in 68. člena, v povezavi s 57. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 78/23  v nadaljevanju ZSPDSLS-1), in 19. člena, v povezavi z 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), na pobudo družbe Pr Turist d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 37 C, 4270 Jesenice, objavlja

V najem se oddajajo nepremičnine: parcela št. 1519 k.o. 301949 Novigrad, v izmeri 268 m2 in parcela št. 1545 k.o. 301949 Novigrad, v izmeri 21.259 m2, kar v naravi predstavlja Otroško letovišče Pinea pri Novigradu, Republika Hrvaška, Ul. Kastanija 3, 52466 Novigrad, skupaj z vsemi objekti, zgrajenimi na nepremičninah in z vso opremo.

Za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2178 692/9, v izmeri 90m2.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno uporabo poslovnega prostora v poslovni stavbi z id znakom: stavba 337, na naslovu Hrušica 55 a, 4276 Hrušica.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno uporabo poslovnega prostora v poslovni stavbi z id znakom: stavba 337, na naslovu Hrušica 55 a, 4276 Hrušica.

Za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2172 323/19, v izmeri 34 m2, najnižja ponudbena cena znaša 1.773,20 EUR.

Za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2172 323/20, v izmeri 34 m2; najnižja ponudbena cena znaša 1.773,20 EUR. Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče (atrij) k stanovanju z ID znakom 2172-287-1, v stanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 57A, Hrušica.

Za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2172 323/18, v izmeri 22 m2; najnižja ponudbena cena znaša 1.265,60 EUR. Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče (atrij) k stanovanju z ID znakom 2172-39-1, v stanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 58E, Hrušica.

Za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2172 323/16, v izmeri 45 m2; najnižja ponudbena cena znaša 2.238,50 EUR. Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče (atrij) k stanovanju z ID znakom 2172-38-9, v stanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 58D, Hrušica.

Za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2172 323/17, v izmeri 172 m2; najnižja ponudbena cena znaša 7.610,60 EUR. Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče (atrij) k stanovanju z ID znakom 2172-40-1, v stanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 58, Hrušica.

Štev. 1-N/2024

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena, v povezavi s 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena, v povezavi 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja naslednjo: