Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

V najem se oddajajo nepremičnine: parcela št. 1519 k.o. 301949 Novigrad, v izmeri 268 m2 in parcela št. 1545 k.o. 301949 Novigrad, v izmeri 21.259 m2, kar v naravi predstavlja Otroško letovišče Pinea pri Novigradu, Republika Hrvaška, Ul. Kastanija 3, 52466 Novigrad, skupaj z vsemi objekti, zgrajenimi na nepremičninah in z vso opremo.

Za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2178 692/9, v izmeri 90m2.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno uporabo poslovnega prostora v poslovni stavbi z id znakom: stavba 337, na naslovu Hrušica 55 a, 4276 Hrušica.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno uporabo poslovnega prostora v poslovni stavbi z id znakom: stavba 337, na naslovu Hrušica 55 a, 4276 Hrušica.

Za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2172 323/19, v izmeri 34 m2, najnižja ponudbena cena znaša 1.773,20 EUR.

Za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2172 323/20, v izmeri 34 m2; najnižja ponudbena cena znaša 1.773,20 EUR. Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče (atrij) k stanovanju z ID znakom 2172-287-1, v stanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 57A, Hrušica.

Za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2172 323/18, v izmeri 22 m2; najnižja ponudbena cena znaša 1.265,60 EUR. Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče (atrij) k stanovanju z ID znakom 2172-39-1, v stanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 58E, Hrušica.

Za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2172 323/16, v izmeri 45 m2; najnižja ponudbena cena znaša 2.238,50 EUR. Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče (atrij) k stanovanju z ID znakom 2172-38-9, v stanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 58D, Hrušica.

Za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2172 323/17, v izmeri 172 m2; najnižja ponudbena cena znaša 7.610,60 EUR. Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče (atrij) k stanovanju z ID znakom 2172-40-1, v stanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 58, Hrušica.

Štev. 1-N/2024

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena, v povezavi s 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena, v povezavi 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja naslednjo:

Številka: 40/2023
Datum: 18. 12. 2023

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena, v povezavi s 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena, v povezavi 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja naslednjo:

Številka: 39/2023
Datum: 18. 12. 2023

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena, v povezavi s 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena, v povezavi 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja naslednjo:

Štev. 1-NPPG/2024

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena, v povezavi s 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena, v povezavi 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja naslednjo:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2176 1940/2, v izmeri 130 m2; najnižja ponudbena cena znaša 3.640,00 EUR.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin z ID znakom: parcela 2175 1602/45, v izmeri 133 m2; najnižja ponudbena cena je 2.840,00 EUR ter z ID znakom: parcela 2175 1602/46, v izmeri 5 m2; najnižja ponudbena cena je 305,00 EUR.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2172 419/20, v izmeri 355 m2; najnižja ponudbena cena znaša 10.650,00 EUR (brez davščin povezanih s prometom nepremičnine).

Za menjavo nepremičnin z ID znakom parcela 2175 1/13, v izmeri 27 m2, po stanju Informacijskega sistema eZK v lasti Občine Jesenice, parcela 2175 1/11, v izmeri 27 m2, po stanju Informacijskega sistema eZK v lasti Elektra Gorenjska d.d.

Poslovni prostor se nahaja v objektu na starem delu pokopališča Blejska Dobrava, št. stavbe 690 k.o. 2176 Blejska Dobrava, in sicer znaša njegova površina 15m2. Polovica navedenega poslovnega prostora je v postopku oddaje v najem, druga polovica v površini 7,5m2 pa je predmet novega postopka oddaje v najem (oddaja se še druga polovica navedenega poslovnega prostora).

Poslovni prostor se nahaja v objektu na starem delu pokopališča Blejska Dobrava, št. stavbe 690 k.o. 2176 Blejska Dobrava, in sicer znaša njegova površina 15m2. Polovica navedenega poslovnega prostora je v uporabi Javnega komunalnega podjetja JEKO d.o.o., druga polovica v površini 7,5m2 pa je predmet oddaje v najem.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave