Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 900/22, v izmeri 56 m2

Za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2178 410/2, v izmeri 282 m2.

Za prodajo solastniškega deleža 889/1000 na nepremičnini z ID znakom: parcela 2174 435/263.

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin (koles) v lasti Občine Jesenice do odprodaje.

Za prodajo nepremičnin z ID znakom:

  • parcela 2172 280/1, v izmeri 244 m2; najnižja ponudbena cena znaša 4.880,00EUR in
  • parcela 2172 281/22, v izmeri 54 m2 ; najnižja ponudbena cena znaša 864,00 EUR.

za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2175 1410, parcela 2175 1331/0, parcela 2175 1387/3 in parcela 2637 271/1.

za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2175 158/3, 2175 165/1, 2175 166/1, 2175 182/1, 2175 211/1, 2175 519, 2175 522/9, 2638 866/4.  

za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2175 1644, 1652,  1921, 1968, 1971, 1603/21, 1603/3, 1603/22, 1603/8, 1678/9, 1678/10,  1869/1, 1911/5, 2046/13, 2051/2, 2052/2, 2053/2, 2054/2, 2055/2, 2056/2, 2057/2.

za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2172 252/4, parcela 2172 265/4, parcela 2172 273/1, parcela 2172 279/1, parcela 2172 317/2, parcela 2172 317/7, parcela 2172 322/2, parcela 2172 322/9, parcela 2172 323/9, parcela 2172 33/6, parcela 2172  333/1, parcela 2172 35/14, parcela 2172 35/12 in parcela 2172 422/3. 

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin – koles v lasti Občine Jesenice

za brezplačno uporabo poslovnega prostora v poslovni stavbi z ID znakom: stavba 337, na naslovu Hrušica 55 A, 4276 Hrušica,  poslovni prostor v izmeri 10,90 m2, skupaj s pripadajočimi skupnimi prostori  in sicer za namen izvajanje aktivnosti na področju družinske politike.

za brezplačno uporabo prostorov v poslovni stavbi z ID znakom: stavba 2176-321, na naslovu Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava

Za oddajo naslednjih nepremičnin v najem:

  • nepremičnina z ID znakom: parcela  116/1, v izmeri  800 m2,
  • nepremičnina z ID znakom: parcela116/2, v izmeri 3318 m2,
  • del nepremičnine z ID znakom: parcela117/2, v izmeri cca 121 m2,
  • del nepremičnine z ID znakom: parcela 117/7, v izmeri cca 170 m2.

Občina Jesenice objavlja naslednjo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem dela nepremičnin z ID znaki: parcela 2175 1401/1, parcela 2175 1401/8 in parcela 2175 1401/9, v skupni površini cca. 1.730 m2

Občina Jesenice objavlja naslednjo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem telovadnice na naslovu Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

za oddajo v najem dela nepremičnin z ID znaki: parcela 2175 1401/1, parcela 2175 1401/8 in parcela 2175 1401/9, v skupni površini cca. 1.730 m2.

za prodajo solastniškega deleža do 1/9 na nepremičninah z ID znakom: parcela 1458 130/9, parcela 1460 56/1 in parcela 1460 57 (idealni delež, ki v naravi ni določen). Najnižja ponudbena cena za solastniški delež znaša 9.777,77 EUR.

Za prodajo solastniških deležev do 3/8 na nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 844/1 in do 1/2 na nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 844/2.

za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 489/27, v izmeri 20 m2.

Za oddajo v najem dela nepremičnin z ID znaki: parcela 2175 1401/1, parcela 2175 1401/8 in parcela 2175 1401/9, v skupni površini cca. 1.730 m2.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave