Javne objave

sep  2014 18

Namera o oddaji poslovnega prostora v objektu Hrušica 55a

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora – pisarne v objektu Hrušica 55a, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu oktobru 2014 oddala v najem poslovni prostor - pisarno v objektu Hrušica 55a, Hrušica. Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna pogodba.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na internetni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Prebrano 1762 krat