Javne objave

Sep  2014 25

Namera o prodaji nepremičnine

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije solastnica nepremičnine s parc. št. 294/14 k.o. 2172 – Hrušica, v deležu do 1/3, objavlja namero o prodaji solastniškega deleža nepremičnine s parc. št. 294/14 k.o. 2172 – Hrušica po metodi neposredne pogodbe.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-38/2014
Jesenice, 25.9.2014

Prebrano 1192 krat Zadnja sprememba Četrtek, 25. September 2014, 09:19