Javni razpisi

sep  2011 22

Javni razpis za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v letu 2011

ZAKLJUČENO

POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2011

Popravek Javnega razpisa za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v letu 2011 (št. 430-5/2011) se nanaša na Ukrep št. 4 v III. točki, in sicer se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Višina:

-    sofinanciranje upravičenih stroškov notranje opreme za ureditev sob pri sobodajalcih do 50% vrednosti, vendar največ do 1.500 EUR na upravičenca.«

 Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Datum: 16.09.2011

Številka: 430-5/2011


Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2011 (Ur. list RS, št. 107/2010), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/2007 in spremembe) ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve: M002-5874335-2007) Občina Jesenice objavlja

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 29-03-2011
  • Veljavno do: 30-09-2011
Prebrano 5092 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 13 februar 2012 07:55