Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

apr  2016 26

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice za leto 2016

1.   PRAVNA PODLAGA IN IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA

Pravna podlaga:

 • 22. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04 in spremembe),
 • 9. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/15),
 • 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2016 (Ur. list RS št.104/15).
Izvajalec javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pristojni oddelek za izvedbo javnega razpisa je Oddelek za gospodarstvo.


2.   NAMEN IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Namen razpisa je spodbujati razvoj turističnih programov in turistične ponudbe, namenjene obiskovalcem, urejanje in olepševanje krajev, spodbujanje društvene dejavnosti na področju turizma in s tem pospeševati turizem na območju občine Jesenice.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja turizma, ki so v javnem interesu.

To so predvsem:

 • programi razvoja in urejanja izgleda kraja (npr. urejanje razgledišč, počivališč – klopi, mize, koši ipd.),
 • programi razvoja in vzdrževanja skupne turistične infrastrukture (npr. turistične signalizacije, tematske, turističnih poti, planinske poti, sprehajalne poti ipd.),
 • programi ohranjanja in oživljanja kulturne in naravne dediščine v turistične namene,
 • trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja (npr. izdajanje promocijskega materiala, spletno trženje, obiski sejmov, predstavitve na sejmih, nastopi na sejmih ipd.),
 • programi, ki razvijajo celovite turistične proizvode občine Jesenice,
 • programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
 • izdelava in promocija turističnih spominkov oz. izdelava idejne zasnove turističnih spominkov,
 • delovanje turističnih društev.

Programi morajo biti usklajeni z Novelacijo Občinskega razvojnega programa 2011 – 2025, ki jo je na svoji 12. redni seji Občinskega sveta sklica 2014 - 2018 dne 31.3.2016 sprejel Občinski svet in je objavljena na uradni spletni strani http://www.jesenice.si/obcina-jesenice/razvojni-dokumenti/item/14851-novelacija-razvojnega-programa-obcine-jesenice-2011-2025.

Priprava in izvedba prireditev ter druge aktivnosti, ki so povezane z organizacijo prireditve niso predmet tega razpisa.


3.   UPRAVIČENCI IN POGOJI JAVNEGA RAZPISA

Na javni razpis za sofinanciranje programov s področja turizma se lahko prijavijo turistična društva. Poleg turističnih društev se lahko prijavijo tudi planinska društva, ki imajo v svojem aktu (Statutu) opredeljene dejavnosti, ki so povezane s programi razvoja in vzdrževanja skupne turistične infrastrukture (npr. turistične signalizacije, tematske, turističnih poti, planinske poti, sprehajalne poti ipd.).

Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:

 • sedež društva mora biti na območju občine Jesenice;
 • društvo mora imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih;
 • društvo mora imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
 • da je društvo pravočasno in v celoti izpolnilo pogodbene obveznosti do Občine Jesenice iz predhodnih javnih razpisov (če ste na njih sodelovali) in da društvo ni dolžnik Občine Jesenice;
 • da ima društvo registrirano dejavnost za izvajanje turističnega programa oz. da ima to opredeljeno v svojem aktu (Statutu);
 • da so dejavnosti in storitve, ki jih prijavljajo na javni razpis, in katerih izvajanje je na ravni turističnega območja v javnem interesu, skladne z 21. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma;
 • da so turistični programi brezplačni, netržni in neprofitni;
 • da ima društvo za izvedbo turističnega programa urejena soglasja s pristojnimi inštitucijami in lastniki oz. da so v postopku pridobivanja v kolikor so le ta potrebna;
 • da za isti namen in upravičene stroške, kot jih uveljavlja po tem razpisu ne bo pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Občine Jesenice, Republike Slovenije ali evropskih sredstev).


Na javni razpis ne morejo kandidirati prijavitelji s turističnim programom, ki so ga v preteklih treh letih (leta 2013, 2014, 2015) že prijavili in iz kakršnih koli razlogov programa niso izvedli.

Več o javnem razpisu v spodnji priloženi razpisni dokumentaciji.

DOPOLNITEV JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV V OBČINI JESENICE ZA LETO 2016

V razpisni dokumentaciji Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice za leto 2016, ki je bil dne 26.4.2016 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, se podaljša rok za oddajo vlog in organizirana bo dodatna predstavitev javnega razpisa.

Vloge morajo biti najpozneje do vključno srede, 25.5.2016, oddane v sprejemno pisarno oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

Za prijavitelje bo organizirana predstavitev javnega razpisa, ki bo v sredo 18.5.2016 ob 16.00 uri v Sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave do 17.5.2016 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 26.4.2016
 • Veljavno do: 16.5.2016
Prebrano 3675 krat Nazadnje urejano na sreda, 18 maj 2016 15:52

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave