Javni razpisi

jul  2016 14

Nepovratna sredstva za individualne sejemske nastope v tujini

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

9.7.2016

Rok za oddajo:

1.6.2017

Predvidena višina sredstev:

3.000.000 EUR

Višina sofinanciranja:

do 50% upravičenih stroškov .do 10.000 eur

Roki za oddajo vloge so: 5.8.2016, 3.2.2017 ter 1.6.2017

Predmet javnega razpisa

Je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:

Izpolnjena morata biti oba pogoja, sejem mora biti vpisan v eni izmed baz, hkrati pa mora imeti več kot 10% tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Upravičenci

So MSP podjetja, posebno tista, ki šele želijo začeti mednarodno poslovati in tista, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na nove proizvode in/ali nove tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Pomoč se ne dodeli za podjetja iz dejavnosti:

  • Ribištvo in gojenje vodnih organizmov;
  • Proizvodnjo in distribucijo energije ter energetsko infrastrukturo;
  • Primarno kmetijsko proizvodnjo.

Dodatni pogoji razpisa

Upravičeno podjetje mora izpolnjevati tudi dodatne pogoje:

  • podjetje je na dan 31. 12. 2015 zaposlovalo vsaj eno osebo za polni delovni čas, 
  • podjetje je na osnovi finančne in dinamične bonitetne ocene pridobilo vsaj dve točki ter ima ter ima dinamično oceno višjo od (- -). 

Upravičeni stroški

Podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi s tremi vlogami, vendar v koledarskem letu samo z eno vlogo na posamezni sejem. Pomoč je v okviru sheme "De minimis". 

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora.

Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska, stroški nakupa in izdelave sejemske opreme ter davek na dodano vrednost (DDV). 

Višina sredstev

Koriščenje sredstev je hkrati v okviru posameznega leta omejeno tudi glede na kohezijski regiji:

Sredstva / Leto

2016

2017

SKLOP A - Vzhodna kohezijska regija

1.020.000 eur

1.020.000 eur

SKLOP B - Zahodna kohezijska regija

480.000 eur

480.000 eur

SKUPAJ

1.500.000 eur

1.500.000 eur

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 9.7.2016
  • Veljavno do: 1.6.2017
Prebrano 2709 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 19 junij 2017 13:08

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave