Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

maj 2017 10

Nepovratna sredstva za individualne sejme v tujini

Razpisnik:    Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
Datum objave:    8.5.2017
Rok za oddajo:    5.6.2017
Predvidena višina sredstev:    400.000 EUR
Višina sofinanciranja:    do 60% upravičenih stroškov .največ 8.000,00 eur

Namen razpisa
Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.
 

Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:
ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: http://www.expodatabase.com/ ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: http://www.auma.de/ in
ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci (kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran).
Izpolnjena morata biti oba pogoja, sejem mora biti vpisan v eni izmed baz, hkrati pa mora imeti več kot 10 % tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.
 

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški tehničnih priključkov,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora,
  • stroški sejemske opreme.

Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska ter davek na dodano vrednost (DDV).
Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki so bili izvedeni od 1.1.2017. do 31.5.2017.
 

Upravičenci
Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v RS in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diversificirajo poslovanje na tujem trgu.
Do subvencije niso upravičeni:

  • sektorji ribištva, primarnega kmetijstva ter premogovništva,
  • podjetja v težavah,
  • tisti, ki na dan 31.12.2016. niso imeli vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Rok za oddajo je že 5.6.2017

Višina subvencije: 60% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 8.000 eur.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 8.5.2017
  • Veljavno do: 5.6.2017
Prebrano 2005 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 19 junij 2017 13:13

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave