Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

maj 2019 21

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas Strokovni sodelavec za KS

Številka: 110-7/2019

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) objavlja

javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas

STROKOVNI SODELAVEC ZA KS  (šifra J015039, DM št.14)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti vsaj:

 • srednjo strokovno izobrazbo – 15001 oz.
 • srednjo splošno izobrazbo – 15002.

Delovne naloge strokovnega sodelavca:

 • priprava podatkov in informacij z delovnega področja,
 • opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog v zvezi z delovanjem krajevne skupnosti,
 • spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud prebivalcev in organov, krajevne skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam,
 • reševanje zahtevnejših pobud in predlogov prebivalcev in organov krajevne skupnosti,
 • izvajanje nalog v skladu z Odlokom o prenosu nalog,
 • druge naloge s področja dela.

Prijava se odda na priloženem obrazcu in mora obvezno vsebovati:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • opis morebitnih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo ( z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu) ter
 • funkcionalna znanja.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih krajevnih skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela in Blejska Dobrava, oz. v drugih prostorih, kjer Občina Jesenice opravlja svoje naloge. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom, ter s polnim delovnim časom. Okvirni pričetek delovnega razmerja bo v začetku avgusta 2019.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni razpis , št. 110-7/2019 – strokovni sodelavec za KS« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 31.5.2019. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 232 pri Alenki Justin.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Občina Jesenice

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 21.5.2019
 • Veljavno do: 31.5.2019
Prebrano 2906 krat Nazadnje urejano na petek, 21 maj 2021 13:42

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave