Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jul  2019 26

Javna dražba za prodajo nepremičnine

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1(Ur. list RS, št. 11/2018, 79/18) in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) ter skladno z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za leto 2019, št. 478-19/2018, sprejetega na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 24.01.2019 objavlja

Javna dražba za prodajo nepremičnine

NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

PREDMET PRODAJE:

  • poslovni prostor z ID znakom 2175-485-88

Predmet prodaje je posamezni del stavbe št. 88, v stavbi št. 485 k.o. Jesenice, ki stoji na parc. št. 456/4, 456/5, 456/6 k. o. Jesenice in v naravi predstavlja poslovni prostor v 2 etaži št. 88, na naslovu Cesta maršala Tita 41, 4270 Jesenice, z ID znakom 2175-485-88, v izmeri 24,85 m2. Poslovni prostor se nahaja v poslovno - stanovanjski stavbi na naslovu Cesta maršala Tita 41, Jesenice. Poslovni prostor je prazen. Objekt je bil zgrajen leta 1980 in je vzdrževan.

DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba bo potekala dne 29.08.2019 ob 10.00 uri v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

 

Več o razpisu v priloženih dokumentih.

Prebrano 2515 krat Nazadnje urejano na petek, 13 september 2019 08:54

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave