Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jan  2020 15

Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2020

Datum: 15.1.2020

NAMEN RAZPISA, VIŠINA SREDSTEV IN LETNI NABOR UKREPOV

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Skladno s 16. členom Odloka Občina Jesenice določa letni nabor ukrepov. V letu 2020 se razpisuje ukrep Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.

Predmet sofinanciranja po tem Javnem razpisu je naveden pri podrobnejšem opisu ukrepa navedenem v točki VI. besedila javnega razpisa.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Javni razpis je bil objavljen dne 15.1.2020 na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

Sprememba javnega razpisa je bila objavljena dne 31.3.2020 na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, kjer je na voljo celotna razpisna dokumentacija.

Razpisna dokumentacija obsega:

 1. Besedilo javnega razpisa
 2. Prijavni obrazec ukrep spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje  dejavnosti in razvoj
  (2 Prijavni obrazec investicije 2020.xlsx)
 3. Merila za vrednotenje vlog
 4. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
 5. Primer pravilno opremljene ovojnice  
 6. Odlok o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v obči-ni Jesenice z vsemi spremembami

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU IN POSTOPKU

Dodatne informacije v zvezi javnim razpisom:

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

mag. Vera Djurić Drozdek

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Tel.: 04 586 92 89, e pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Aleksandra Orel

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Tel.: 04 586 92 66, e pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Prijavitelji lahko zastavljajo vprašanja tudi po elektronski pošti. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.jesenice.si.

 

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vlagatelji oddajo vloge s predpisano dokumentacijo, ki je opredeljena pri vsakem ukrepu (v točkah VI. do VIII. besedila javnega razpisa), osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Vloge morajo biti najpozneje do vključno torka, 7.7.2020, oddane v sprejemno pisarno v času uradnih ur oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA – POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA – sklic 302-1/2020 – Ime ukrepa _________«. Na ovojnici mora biti naveden ime in polni naslov pošiljatelja. Primer pravilno opremljene ovojnice je na obrazcu 5 Primer pravilno opremljene ovojnice. 

Nepravilno označene in nepravočasne prispele ovojnice bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, da se vlagatelj prijavlja na več ukrepov in tudi znotraj posameznega ukrepa z več vlogami, se vsako vlogo vloži v ločeno ovojnico.

 

SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS ZA POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2020

2.4.2020

Za Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis« za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2020 št. 302-1/2020 (v nadaljevanju javni razpis), ki je bil dne 15.1.2020 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, objavljamo spremembo razpisne dokumentacije. Sprememba javnega razpisa začne veljati z dnevom objave spremembe in sicer dne 02. 04. 2020. 

 1. Sprememba javnega razpisa vsebuje spremembo razpisanih ukrepov ter posledično vse člene, ki se navezujejo na to spremembo.
  Ukrep:  Spodbujanja usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij in ukrep Spodbujanje    sobodajalstva se izvzameta iz javnega razpisa in se v letu 2020 ne sofinancirata
  Ukrep:  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ostaja  veljavni razpisni ukrep v javnem razpisu, ki se v letu 2020 sofinancira.              
 2. Ukrep Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj se spremeni tako, da se povečajo razpisana sredstva za ta ukrep in da se spremni najmanjša vrednost sofinanciranja ene vloge. Razpisana sredstva za ta ukrep znašajo 95.000,00 €. Najmanjša vrednost sofinanciranja ene vloge znaša 800,00 €.
 3. Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
 4. Priloga te spremembe je čistopis  z spremembami javnega razpisa.
 5. Sprememba javnega razpisa se objavi na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

Sprememba Javnega razpisa o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2020

Zadeva: 302-1/2020

 

Celotno razpisno dokumentacijo dobite v priloženi razpisni dokumentaciji.  

 

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 15. 1. 2020
 • Veljavno do: 7. 7. 2020
Prebrano 3373 krat Nazadnje urejano na četrtek, 05 avgust 2021 10:07

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave