Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

dec  2020 04

Prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice.

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) ter 10. in 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (Ur. list RS, št. 44/2009, 92/2011, 45/2015, in 39/2018) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:

  • univerzitetna izobrazba;
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju kulture in
  • poznavanje dela v javnem zavodu.

Kandidat za direktorja je k prijavi na razpis dolžan priložiti predlog razvoja in dela javnega zavoda za mandatno obdobje.

Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet javnega zavoda za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev in soglasje o uporabi osebnih podatkov (priloga razpisa) ter jih v roku 15 (petnajst) dni od dneva objave razpisa pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE«.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 200 ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Prebrano 1499 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 25 januar 2021 10:25

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave