Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

feb  2021 01

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2021

Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva

  • sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih društev v občini Jesenice v letu 2021,
  • sofinanciranje kulturnih projektov kot posamična dejavnost kulturnih izvajalcev za področje gledališča, glasbe, folklore, plesa, filma in videa, likovne dejavnosti, literarne dejavnosti oz. druge dejavnosti na področju kulture, s ciljem razvijanja in spodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Jesenice v letu 2021.

Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do vključno ponedeljka, 1.3.2021.

Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti za:

  • LK1 - LJUBITELJSKI KULTURNI PROGRAMI navedeno naslednje besedilo:

"Javni razpis za dodelitev sredstev za PROGRAME – LK1 s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2021 – sklic 410-2/2021- ne odpiraj!".  

Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

  • LK2 - LJUBITELJSKI KULTURNI PROJEKTI navedeno naslednje besedilo:

"Javni razpis za dodelitev sredstev za  PROJEKTE – LK2 s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2021 – sklic 410-2/2021- ne odpiraj!". 

Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica (posebej za programe in posebej za projekte), ki jo lahko vlagatelji prilepijo na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

 

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji, si preberite v priloženih dokumentih.


15. 2. 2021

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 1. 2. 2021
  • Veljavno do: 1. 3. 2020
Prebrano 1311 krat Nazadnje urejano na torek, 04 januar 2022 11:51

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave